Jesteś tutaj:
Podatki
02.06.2015 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/9

Porada prawna: Podatek i ubezpieczenie po zakupie samochodu

Kupuję od znajomego samochód – spisaliśmy umowę, ustaliliśmy cenę i terminy. Jak wygląda sprawa obowiązkowego OC przy kupnie samochodu, jeśli poprzedni właściciel wszystkie opłaty regulował i samochód jest już zarejestrowany? Pozostaje też sprawa podatku od sprzedaży tego samochodu, tj. kto ma zapłacić ten podatek i w jakiej wysokości?

Nabywca samochodu powinien niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży samochodu zgłosić się w organie rejestracyjnym (wydział komunikacji urzędu gminy lub powiatu) celem przerejestrowania samochodu. Ponadto posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Umowa taka powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (art. 29 ust. 1 pkt 1). Do ubezpieczenia pojazdu nie jest wymagana decyzja o jego rejestracji, jednakże ubezpieczenia należy dokonać nie później niż w dniu rejestracji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 2231/08).

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu przejdź do formularza »

 

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia (art. 31).

 

Tym samym przejście praw i obowiązków sprzedawcy samochodu na jego nabywcę jest uzależnione od wykonania przez sprzedającego obowiązku zawarcia ważnej umowy ubezpieczenia OC; od spełnienia tego obowiązku zależy zachowanie ciągłości ubezpieczenia w stosunku do następcy prawnego pojazdu (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 października 2011 r., IV CSK 662/10).

 

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.; dalej u.p.c.c.), a podstawę opodatkowania przy stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.). Obowiązek zapłaty podatku spoczywa w tym przypadku na kupującym (art. 4 pkt 1 u.p.c.c.).

 

Podstawa prawna:
[art. 23 ust. 1, art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.]
[art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.]

Autor/Źródło: Jarosław OlejarzSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.