Jesteś tutaj:
Podatki
24.04.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,5/9

30 kwietnia 2015 r. - ważny termin dla rolników

30 kwietnia 2015 r. – to ważna data, którą rolnicy powinni odnotować w swoich kalendarzach. Ze wskazaną datą upływają bowiem dwa ważne dla nich terminy. Sprawdź co musisz zrobić do dnia 30 kwietnia!

Opłacenie składki za II kwartał 2015 roku

 

Po pierwsze, pamiętaj, że w raz z dniem 30 kwietnia 2015 roku upływa termin opłacenia składek za drugi kwartał 2015 roku na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne – za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 ha przeliczeniowych i więcej oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Dla ułatwienia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesyła do rolników co kwartał przekazy z wymiarem składek. Jednak pamiętaj, że ma to służyć wyłącznie ułatwieniu dokonywania zapłaty składek w ustanowionym terminie płatności oraz w wymaganej kwocie, zatem nieotrzymanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego takiego przekazu na drugi kwartał 2015 r. nie zwalnia Cię z obowiązku terminowego opłacenia składek w należnej kwocie.

 

Wysokość składki za ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 roku

 

Warto również wiedzieć, że w drugim kwartale 2015 r. miesięczna składka za 1 osobę na ubezpieczenie społeczne rolników, w tym na:

 

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie obowiązuje w takiej samej kwocie, jak w I kwartale 2015 r. Składka ta wynosi 42,00 zł. Przy czym osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł;
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe uległa zmianie i wynosi 88,00 zł.

 

Z kolei, miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • za rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i - tak jak w pierwszym kwartale 2015 r. - wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym;
 • za domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej uległa zmianie i wynosi 124 zł;
 • opłacana indywidualnie za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej, w drugim kwartale 2015 r. pozostaje bez zmian w stosunku do jej miesięcznej wysokości z pierwszy kwartał tego roku. Zadeklarowana w 2015 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1.750,00 zł. W związku z powyższym, dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za kwiecień 2015 r. należy opłacić do 15 maja 2015 r.

 

Rozliczenie podatku dochodowego rolników będących na emeryturze/rencie za rok 2014

 

Jak powszechnie wiadomo, z ostatnim dniem kwietnia upływa ustawowy termin składania urzędom skarbowym zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 roku (formularz PIT-36 lub PIT-37). Jednak w większości przypadków, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy na formularzu PIT-40A.

 

W związku z tym, emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PIT-40A i – co ważne – poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2014 roku nie osiągał innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Na marginesie, warto przypomnieć, że przychody z działalności rolniczej (za wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej) nie są przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W przypadku, gdy otrzymałeś z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularz PIT-40A, nie jest to jednoznaczne z tym, że jako emeryt lub rencista nie możesz rozliczyć podatku za 2014 rok w urzędzie skarbowym, z uwagi np. chęć przekazania 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Co więcej, jeśli uznasz, że korzystniejsze dla Ciebie będzie rozliczenie podatku np. z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – możesz sam złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym również do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Składając zeznanie w urzędzie skarbowym możesz również skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych przez prawo podatkowe, np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Uwaga! Emeryci i renciści, którym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesłała informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2014 roku na formularzu PIT-11A, są bezwzględnie zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego przychodu na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

 

Podstawa prawna:
art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24)
art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.