Jesteś tutaj:
Podatki
29.09.2015 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Kiedy pobierana jest opłata targowa?

Opłata targowa jest daniną lokalną stanowiącą dochód gminy. Pobierana jest ona od osób, które zajmują się sprzedażą na targowiskach. Zasady ustalania i poboru opłaty targowej reguluje Ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Właściwość organów podatkowych


Organem podatkowym właściwym w sprawie opłaty targowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Kto musi uiszczać opłatę targową?

 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 

Targowiska i sprzedaż

 

Zgodnie z ustawą targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach. Ponieważ pod pojęciem budynku należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, czyli trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach, opłatę tę muszą ponosić także osoby handlujące w różnego rodzaju pawilonach i kontenerach. Opłacie tej podlega sprzedaż prowadzona w każdym, nie tylko w wyznaczonym do tego miejscu, jak np. na targowisku prywatnym, ulicy, czy placu miejskim o ile miejsce to nie stanowi budynku lub jego części. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w innych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi, które świadczone są przez prowadzącego targowisko.

 

Zwolnienia

 

Opłacie tej nie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Oznacza to, że sprzedawcy, którzy płacą podatek od nieruchomości, nie muszą uiszczać opłaty targowej. Jednak w przypadku, gdy osoba dokonująca sprzedaży na targowisku nie jest jednocześnie podatnikiem podatku od  nieruchomości, w której prowadzona jest sprzedaż a jedynie najemcą, wówczas ciąży na niej obowiązek regulowania tej opłaty.

 

Zasady ustalania opłaty targowej

 

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej ustala rada gminy, w drodze uchwały. Może ona różnicować wysokość stawek opłaty targowej, uwzględniając lokalizację targowiska, strefę na targowisku, asortyment towarów i usług, sposób dokonywania sprzedaży, dzień tygodnia lub zajmowaną do sprzedaży powierzchnię.

 

Wysokość opłaty targowej

 

Stawka opłaty targowej w 2015 roku nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.