Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
01.12.2022 - Artykuł sponsorowany
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Najważniejsze założenia ustawy o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady udzielania i spłaty kredytu konsumenckiego. Znajdziesz w niej m.in. zapisy o maksymalnych kosztach finansowania czy prawach i obowiązkach stron umowy. Jakie są główne założenia ustawy o kredycie konsumenckim i jakie ma ona znaczenie dla konsumentów zainteresowanych kredytem bądź pożyczką?

Ustawa o kredycie konsumenckim – najważniejsze informacje dla zaciągających pożyczkę

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.) zawiera wytyczne dotyczące funkcjonowania w obrocie kredytów konsumenckich. To przede wszystkim zasady zawierania takich umów, prawa i obowiązki stron, a także skutki zaniedbania obowiązków przez kredytodawcę.

 

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wspomnianej ustawy w 2011 roku było związane z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki nr 2008/48/WE (Dz. Urz. UE seria L z 2008 r. Nr 133 z późn. zm.). Aktualnie przepisy zostały ujednolicone i wiążąca jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

 

Ustawa o kredycie konsumenckim pozwoliła zwiększyć poziom ochrony konsumentów w procesie zawierania pożyczek i kredytów.Jakich podmiotów dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim?
 

Zapisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą przede wszystkim stron umowy – kredytodawców i kredytobiorców – konsumentów, ale też pośredników kredytowych.

 

Kredytodawcą może być zarówno bank, jak i SKOK, czy nawet instytucja pozabankowa, taka jak np. firma pożyczkowa, a więc każdy przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej bądź zawodowej udziela takiego finansowania.

 

Główne założenia ustawy o kredycie konsumenckim
 

Kluczowe dla funkcjonowania w obrocie ustawy o kredycie konsumenckim jest wyjaśnienie pojęcia kredytu konsumenckiego. Aktualnie po nowelizacji jest to każdy kredyt, który jest udzielany w wysokości nie większej niż 255 550 złotych albo równowartości tej kwoty w innej walucie niż polski złoty. Kredyt konsumencki to finansowanie oferowane przez kredytodawcę konsumentowi w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W praktyce będą to więc takie produkty spełniające wymienione warunki jak m.in.:

 •  kredyt,
 •  pożyczka,
 • umowa o odroczenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
 • umowa o kredyt odnawialny.


Umowa kredytu konsumenckiego powinna być zawarta w formie pisemnej, a wszystkie zapisy trzeba sformułować jasno, tak aby nie budziły wątpliwości żadnej ze stron.

 

Nie wiesz, czym różnią się wymienione powyżej produkty? Sprawdź, jakie są różnice między pożyczką a kredytem.

 

Co daje konsumentom ustawa o kredycie konsumenckim?


Dzięki ustawie o kredycie konsumenckim kredytobiorcy mają zapewnioną wszechstronną ochronę. Jaki jest jej zakres?

 

 

– Jednym z najważniejszych aspektów ochrony, jaką zapewnia ustawa o kredycie konsumenckim, jest prawo do informacji. Każdy konsument powinien mieć możliwość zapoznania się ze wzorem umowy, w którym znajdują się szczegółowe warunki udzielenia finansowania – podkreśla ekspert VIVUS. – W ten sposób może ustalić, jaki będzie całkowity koszt zobowiązania. Kredytodawca musi mu również doręczyć harmonogram spłaty – dodaje ekspert.

 

Bardzo istotnym prawem, które konsumentom zapewnia ustawa o kredycie konsumenckim, jest ochrona przed nadmiernymi kosztami. Wyraża się ona w określeniu limitu kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych związanych z finansowaniem. Dzięki wprowadzeniu pojęcia RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) konsumentom łatwiej ocenić, ile tak naprawdę płacą w związku z pożyczeniem pieniędzy.

 

Ustawa o kredycie konsumenckim zapewnia również konsumentom prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. W ten sposób można ograniczyć koszty produktu. Masz również prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

 

Do jakich umów nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim?

Mimo szerokiego zakresu obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim istnieją umowy, które nie są objęte jej zakresem. Mowa tu przede wszystkim o leasingu, usługach maklerskich i odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa nie znajdzie również zastosowania, jeśli chodzi o produkty, które nie obejmują obowiązku spłaty oprocentowania ani innych kosztów w związku z udostępnieniem określonych środków czy w sytuacji, gdy kredyt jest wynikiem ugody sądowej.
 


Ograniczone stosowanie ustawy o kredycie konsumenckim
 

Istnieje również szereg umów, do których ustawę o kredycie konsumenckim stosuje się tylko częściowo. Mowa tu przede wszystkim o umowach o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany w terminie do miesiąca albo do 3 miesięcy/na żądanie czy umów przewidujących odroczenie płatności bądź zmianę sposobu spłaty w sytuacji zwłoki w zwrocie zadłużenia.


Chwilówki a ustawa o kredycie konsumenckim
 

Ustawa o kredycie konsumenckim zapewnia wszechstronną ochronę potencjalnym pożyczkobiorcom. Czy jednak ma zastosowanie do tak popularnych dziś chwilówek?

 

Umowa chwilówki będzie prawdopodobnie uznana za umowę o kredyt konsumencki, ponieważ większość ofert tego typu obejmuje kwotę rzędu od kilkuset do maksymalnie kilku tysięcy złotych i jest odpłatna. Jednocześnie podmiot, który jej udziela, musi być w takim wypadku instytucją, której minimalny kapitał zakładowy wynosi 200 000 złotych, a forma działalności to spółka akcyjna bądź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby zapewnić sobie ochronę, warto więc korzystać z oferty firm pożyczkowych o wysokiej renomie, które są wpisane do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.


 

Autor/Źródło: Artykuł sponsorowanyWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.