Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
04.01.2021 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Czy będzie różnicowanie wysokości składki zdrowotnej?

Po ujawnieniu planów resortu zdrowia ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych osobom, które nie zaszczepią się przeciwko Covid-19 rozpoczęła się społeczna dyskusja nad zniesieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Skoro uprzywilejowane w dostępie do państwowej służby zdrowia mają być jedynie osoby zaszczepione, to pozostała część społeczeństwa nie powinna dłużej opłacać składek z tytułu świadczeń, które nie będą im przysługiwać.

 

Świadczenia medyczne dla zaszczepionych na Covid-19

 

 Jak zapowiedział Minister Zdrowia, rozważane jest wprowadzenie ograniczeń w dostępie do usług publicznych, w tym usług medycznych, dla osób, które nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19. Pomoc medyczna byłaby udzielana bez ograniczeń jedynie w nagłych i krytycznych sytuacjach.

 

 

 

 

Konfrontując słowa szefa resortu zdrowia z obowiązującymi przepisami prawa należy wskazać z jednej strony przepis art. 68 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z drugiej zaś przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 6 wskazanej ustawy, zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia czy promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu a także finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Art. 15 natomiast wskazuje koszyk świadczeń gwarantowanych.  Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej;
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • leczenia szpitalnego;
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
 • rehabilitacji leczniczej;
 • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
 • leczenia stomatologicznego;
 • lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
 • ratownictwa medycznego;
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 • świadczeń wysokospecjalistycznych;
 • programów zdrowotnych;
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
 • programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
 • leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
 • leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
 • ratunkowego dostępu do technologii lekowych;
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
 • stwierdzenia w związku z wydaniem zaświadczenia, o którym mowa w art. 133 § 2b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568 i 1086), że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej.Co dalej ze składką zdrowotną?

 

Skoro uprzywilejowani w dostępie do świadczeń medycznych miałyby być jedynie osoby zaszczepione przeciwko Covid -19 pojawia się pytanie o sens dalszego pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnym wymiarze. Jeżeli świadczenia medyczne i tak nie będą przyznawane osobom niezaszczepionym w takim stopniu jak zaszczepionym, to osoby odmawiające szczepienia powinny zostać zwolnione z obowiązku zapłaty całej składki do kwoty odpowiadającej wymiarowi udzielanych świadczeń.

 

Ograniczenie dostępu do usług publicznych a wymiar podatku dochodowego

 

Podobną dyskusję można również rozpocząć w kontekście pozostałych usług publicznych. Jeżeli osoby niezaszczepione miałaby mieć ograniczony dostęp np. do transportu miejskiego czy transportu kolejowego, to rodzi się pytanie, czy również wymiar naliczanego im podatku nie powinien zostać odpowiednio obniżony. Chodzi przede wszystkim o podatek dochodowy, który naliczany jest indywidualnie. Płacone podatki służą bowiem wypełnianiu zadań oraz realizowaniu przez państwo funkcji w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych i gospodarczych.

 


Podstawa prawna:
Art. 68 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483).
Art. 6, art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2020.1398)
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.