Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
10.06.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,83/6

Poradnik prawa pracy: Czym jest zmiana stosunku pracy i kiedy może nastąpić?

Stosunek pracy to stosunek prawny łączący pracownika z pracodawcą. W jego ramach pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest zatem wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania. W dzisiejszym poradniku zajmiemy się zagadnieniem zmiany stosunku pracy i zastanowimy się, kiedy może ona nastąpić.

Czym jest zmiana stosunku pracy?

 

Zmiana stosunku pracy to nic innego, jak zmiana ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

 

Czym jest porozumienie zmieniające?

 

Porozumienie zmieniające to umowa między pracownikiem a pracodawcą. Na jej podstawie mogą być zmienione warunki pracy na nowe uzgodnione między nimi. To pracownik i pracodawca negocjują i ustalają nowe warunki pracy. Także ustalają  od kiedy one mają obowiązywać. Mogą to być warunki korzystniejsze lub mniej korzystne niż zawarte w zmienianej umowie.

 

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

 

Wypowiedzenie zmieniające to jednostronna czynność pracodawcy, zatem nie ma ono postaci umowy, a pracownik nie jest stroną negocjacyjną. Na podstawie wypowiedzenie zmieniającego następuje zmiana warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Najczęściej w praktyce ma zastosowanie gdy następuje zmiana warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika. 

 

 

Obowiązki pracodawcy przy dokonywaniu wypowiedzenia zmieniającego

 

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego na pracodawcy ciąży szereg obowiązków wynikających z faktu, że do wypowiedzenia zmieniającego stosujemy przepisy o wypowiedzeniu definitywnym. Dlatego też pracodawca:

 • powinien wręczyć wypowiedzenie zmieniające na piśmie,
 • podać w nim przyczynę wypowiedzenia (w przypadku gdy dotyczy umowy na czas nieokreślony),
 • zachować okresy i terminy wypowiedzenia,
 • ma pouczyć o prawie odwołania się do sądu pracy,
 • obowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem. 


Elementy składowe wypowiedzenia  zmieniającego

 

Wypowiedzenie zmieniające powinno także zawierać:

 • zaproponowane nowe warunki pracy oraz
 • pouczenie o możliwości złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia przez pracownika o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Oznacza to, że gdy pracownik nie przyjął nowych zaproponowanych warunków wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie rozwiązujące stosunek pracy (definitywne) z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pracownik może także w tym czasie wyrazić zgodę na nowe warunki. W obu tych przypadkach z upływem okresu wypowiedzenia nastąpi zmiana warunków pracy i płacy.

 

Kiedy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez jego zgody?

 

W pewnych okolicznościach pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie innej pracy bez jego zgody. Jest to dopuszczalne pod następującymi warunkami:

 • istnienia uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
 • powierzenia innej rodzajowo pracy, niż ta, którą określono w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym,
 • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia pracownika,
 • odpowiada kwalifikacjom pracownika.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.)
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.