Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
03.01.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Nowe zasady waloryzacji rent i emerytur przypieczętowane

Złożenie przez Prezydenta RP podpisu pod ustawą reformująca system waloryzacji rent i emerytur jednoznacznie przypieczętowało nowe zasady podwyższania świadczeń z FUS.

Podwyższenie wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych

 

Głównym celem ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określenie na rok 2019 zasad waloryzacji świadczeń z gwarantowaną minimalną podwyżką.

 

 

Ustawa zakłada podwyższenie wysokości m.in. :

 • renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy do wysokości 1100 zł miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 825 zł miesięcznie;
 • najniższej emerytury oraz renty rodzinnej do wysokości 1100 zł miesięcznie;
 • kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1140,99 zł  miesięcznie.


Gwarantowana kwota podwyżki

 

Ustawa w art. 5 przewiduje, że w 2019 r. waloryzacja, która nastąpi od dnia 1 marca polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej kwoty podwyżki nie mniejszej niż 70 zł. 

 

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.

 

Ustawa zapewnia waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wynikającym z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewniając jednocześnie wzmocnienie poziomu otrzymywanych świadczeń przez otrzymujących najniższe świadczenia. 

 

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?
Zgodnie z art. 6 ustawy - waloryzacji, na zasadach obowiązujących w 2019 r., będą podlegały:

 • świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
 • o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 • świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięczne kwoty,
 • o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego
 • 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 • emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy
 • z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;
 • okresowe emerytury kapitałowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;
 • emerytury, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
 • o emeryturach pomostowych;
 • świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
 • o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;
 • okresowa emerytura rolnicza, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Waloryzacja emerytur rolniczych

 

W przypadku emerytur rolniczych, art. 7 ustawy przewiduje, że w 2019 r. emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana kwota podwyżki w wysokości 70 zł, określona w art. 5 ustawy. 

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 4, art. 7 ust. 2
i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.