Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
03.08.2017 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4

Nowe mechanizmy pomocy dla frankowiczów

Od lutego 2016 roku obowiązują w Polsce regulacje prawne, których celem jest wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Jak pokazała praktyka, funkcjonowanie wprowadzonych mechanizmów prawnych budzi jednak zastrzeżenia kredytobiorców.

Co zakłada prezydencki projekt ustawy?

 

Nowelizacja ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy prowadza szereg istotnych zmian.

 

Pierwszą z zasadniczych zmian jest zmiana tytułu ustawy. Nowe brzmienie tytułu ustawy ma być następujące: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz o wsparciu dobrowolnej restrukturyzacji.

 

Nowe mechanizmy wsparcia kredytobiorców

 

Prezydencji projekt zakłada dwukrotne podniesienie minimom dochodowego umożliwiające wnioskowanie o wsparcie oraz ustanowienie instytucji jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania w przypadku sprzedaży nieruchomości.

 

Kolejną  z zasadniczych zmian jest dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Według projektu, znowelizowany art. 3 ustawy zawiera wskazanie, że wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli :

 1. w dniu złożenia wniosku o wsparcie co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 2. wartość wskaźnika DtI przekracza 50%, lub
 3. miesięczny dochód z gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazane w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn dwukrotności kwoty wskazane w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Na czym polega wsparcie kredytobiorcy?

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 5 ustawy, wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty  środków pieniężnych  z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wysokość wsparcia określa się w złotych, jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 2000 złotych, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 2000 złotych.  Wsparcie przekazywane jest w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 2000 złotych, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

 

Pożyczka na spłatę zadłużenia

 

Prezydencki projekt ustawy wprowadza możliwość otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jej wysokość może wynieść aż 72 000 złotych, natomiast zasady spłaty będą analogiczne do tych, które obowiązują przy wsparciu w spłacaniu rat. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania  pożyczki opisane zostało wyżej i jest analogiczne jak w przypadku wnioskowania o wsparcie. Pożyczka będzie przyznana, jeżeli kredytobiorca sprzedał kredytowaną nieruchomość, ale kwota otrzymana tytułem ceny nie pokryła całego zobowiązania związanego z kredytem mieszkaniowym. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może również zawnioskować o przyrzeczenie udzielenia mu przedmiotowej pożyczki (tzw. promesa).

 

Mechanizmy pomocy dostępne nie tylko dla frankowiczów

 

Co ważne, opisane wyżej mechanizmy pomocy w jednakowym stopniu dostępne będą dla kredytobiorców posiadających kredyty wyrażone w złotych, jak i odnoszone do walut obcych.

 

 

Jakie inne instrumenty prawne wprowadza prezydencki projekt?

 

Zupełnie nowym instrumentem prawnym, który wprowadzi ustawa będzie wsparcie dla kredytodawców z tytułu restrukturyzacji znajdujących się w ich portfelach kredytów indeksowanych i denominowanych. Banki, które zdecydują się restrukturyzować, czyli „odwalutowywać” kredyty odnoszone do walut obcych będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji. Źródłem finansowania tego wsparcia będzie, działający w ramach Funduszu Wsparcia, Fundusz Restrukturyzacyjny. Utworzony zostanie on ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych. Istotne jest, że banki prowadzące zdecydowane działania restrukturyzacyjne będą promowane, łącznie z możliwością przejęcia niewykorzystanych przez inne banki środków z Funduszu Restrukturyzacyjnego.

 

Podstawa prawna:
Art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.