Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
27.05.2017 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Porada prawna: Możliwość odliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne od kwoty dochodu rodziny a prawo do świadczenia 500plus

Jestem samotną matką, mam jedno dziecko. Z mojej pensji odprowadzana jest dodatkowa składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Czy podlega ona odliczeniu do dochodu rodziny? Czy możliwe jest przyznanie świadczenia na dziecko w sytuacji przekroczenia wskazanego progu dochodowego, jeżeli przekroczenie jest niewielkie (kilka złotych), zwłaszcza że mój miesięczny dochód, jako samotnej matki, jest faktycznie niewielki w porównaniu z kosztami wychowania dziecka?

Rozwiązanie problemu

 

Zasady przyznania świadczenia wychowawczego (500 złotych na dziecko) jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Z konstrukcji przepisów ww. ustawy wynika, że zasadą jest nieprzyznawanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, chyba, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

Miesięczne dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie mogą zostać odliczone od kwoty dochodu rodziny. Przez dochód w znaczeniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolne składki pracownika na różnego rodzaju ubezpieczenia (np. zdrowotne) nie mogą pomniejszać tak wyliczonego dochodu, gdyż nie mają charakteru obowiązkowego. Tylko składki obowiązkowe, a więc takie których przymus ponoszenia wynika dla pracownika z powszechnie obowiązujących przepisów, podlegają odliczeniu od uzyskanego przychodu.

 

Przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w sposób ścisły określają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, nie dopuszczając działań rozstrzygających o instytucje uznania administracyjnego. W przypadku pierwszego dziecka, prawo do tego świadczenia ustawodawca wyraźnie uzależnił od spełnienia kryterium dochodowego, nie pozostawiając jakichkolwiek możliwości przyznania świadczenia w sytuacji choćby nieznacznego (kilkuzłotowego)  przekroczenia tego kryterium. Dlatego też niespełnienie warunku dochodowego, choćby w niewielkim zakresie, musi powodować wydanie przez organ decyzji odmownej. Organy administracji są związane ustawą, której przepisy nie pozwalają na jakiegokolwiek możliwości odstępstwa.

 

Podsumowanie

 

Miesięczne dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne nie mogą zostać odliczone od kwoty dochodu rodziny. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie zależy od uznania organu administracji, a organ w prowadzonym postępowaniu zobowiązany jest ustalić, czy ubiegająca się o tego rodzaju pomoc rodzina spełnia ustawowe przesłanki, zaś w razie poczynienia w tym zakresie pozytywnych bądź negatywnych ustaleń, ma obowiązek wydać decyzję odpowiednio przyznającą albo odmawiającą stronie wnioskowanego świadczenia. Niespełnienie warunku dochodowego, choćby w niewielkim zakresie, musi powodować wydanie przez organ decyzji odmownej.

 

Podstawa prawna:
art. 4, art. 5,  art. 7  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

Autor/Źródło: Natalia Szok



Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.