Jesteś tutaj:
Spadki
29.01.2018 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/6

Porada prawna: Nabycie spadku

Mój ojciec razem z kolegą byli właścicielami niewielkiego budynku, gdzie znajdują się lokale użytkowe. W testamencie mój ojciec przekazał mi przypadający mu udział w nieruchomości, który wynosi 50%. Jeszcze za życia ojca lokale te były wynajmowane i przynosiły dochód. Faktycznym zarząd nad nieruchomością od wielu lat sprawuje mój starszy brat. Postępowanie spadkowe po moim ojcu jeszcze się nie zakończyło, dlatego mój brat uznał, że dopóki nie zapadnie ostateczne orzeczenie sądowe należne mi dochody z nieruchomości będą dzielone po równo między mnie i jego, jako spadkobierców ustawowych. Drugim współwłaścicielem nieruchomości nadal jest kolega ojca. Czy faktycznie, żeby otrzymywać całość dochodów z wynajmu lokali użytkowych muszę mieć postanowienie sądu?

Rozwiązanie problemu

 

Postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku nie jest konieczne dla realizacji uprawnień współwłaściciela. Każdy ze współwłaścicieli jest bowiem uprawniony do pobierania dochodów ze współwłasności, a jeżeli dany współwłaściciel nie pobrał przypadających mu dochodów to może wystąpić z roszczeniem o ich zapłatę. W przedmiotowej sprawie kluczowy jest moment nabycia spadku. Zgodnie z normą art. 925 KC spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Chwilą otwarcia spadku jest z kolei chwila śmierci spadkodawcy (zob. art. 924 KC). Oznacza to, że dla realizacji uprawnień wynikających ze współwłasności nie jest konieczne dysponowanie postanowieniem sądu o nabyciu spadku. Jak stwierdza się w orzecznictwie, nabycie spadku przez spadkobiercę (spadkobierców) następuje z mocy prawa z chwilą otwarcia spadku (art. 925 KC), a zatem wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. akt VI ACa 944/13). Oznacza to, że w trakcie trwania postępowania spadkowego możliwe jest dochodzenie zapłaty należnej części dochodu z nieruchomości, bowiem pożytki przysługują poszczególnym współwłaścicielom za okres posiadanego przez nich uprawnienia do rzeczy, co w wypadku pożytków cywilnych oznacza, że przypadają one współwłaścicielowi za okres istnienia uprawnienia do ich pobierania. Jeżeli uprawniony nabywa własność udziału w przedmiotowej nieruchomości już w momencie otwarcia spadku, to nie może budzić wątpliwości, że od tego momentu jest on  uprawniony do pobierania pożytków przypadających na odziedziczony udział w wysokości ½. Zgodnie z normą art. 207 KC, pożytki ze współwłasności przypadają współwłaścicielom stosunkowo do udziałów.

 

 

Warto również przywołać stanowisko wyrażane przez judykaturę, wedle którego istnienie rodzinnej umowy dotyczącej sposobu podziału pożytków z nieruchomości w żadnym wypadku nie sanuje dokonanych podziałów, bowiem nie można umową współwłaścicieli pozbawić innego współwłaściciela dochodów przypadających na jego udział. Prawo do pobierania pożytków jest ściśle związane z bezwzględnym prawem własności (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. akt VI ACa 944/13).

 

Podsumowanie

 

Reasumując należy podkreślić, że nawet przed stwierdzeniem nabycia spadku uprawniony ma możliwość podjęcia skutecznej akcji sądowej w celu realizacji jego prawa do pożytków z nieruchomości. Nabycie spadku przez spadkobiercę (spadkobierców) następuje z mocy prawa z chwilą otwarcia spadku (art. 925 KC), a zatem wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, a zatem określone prawa i obowiązki wchodzą do jego majątku  i w związku z tym stają się częścią jego praw i obowiązków.


Podstawa prawna:
Art. 207, art. 924, art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.