Jesteś tutaj:
Spadki
09.06.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,92/12

Kiedy warto zabezpieczyć spadek? Praktyczny poradnik

Sprawy związane ze spadkiem zazwyczaj generują wiele stresu. Dzisiaj postanowiliśmy więc odpowiedzieć na pytanie, kiedy warto zabezpieczyć spadek i w jak to uczynić.

Kiedy warto zabezpieczyć spadek?

 

Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie.

 

Jakie wyróżniamy środki zabezpieczenia?

 

Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku w drodze postanowienia, w którym wskazuje środek zabezpieczenia. Katalog środków zabezpieczenia wymieniony został w Kodeksie postępowania cywilnego. I tak też środkami zabezpieczenia są:

 • spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór,
 • złożenie do depozytu,
 • ustanowienie zarządu tymczasowego,
 • ustanowienie dozoru nad nieruchomością.

 

Warto pamiętać, że zastosowanie jednego z wyżej wymienionych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz zapoznać się z Postępowaniem w sprawach spadkowych
przejdź do formularza »

 

Wniosek o zabezpieczenie spadku

 

Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy.

 

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o zabezpieczenie spadku?

 

Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sąd spadku.

 

Kiedy sąd dokona zabezpieczenia spadku z urzędu?
 

Zabezpieczenia spadku dokonuje się z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.

 

Komu powierza się wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku?

 

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przejdź do formularza »

 

Postanowienie sądu

 

Postanowienie ulega wykonaniu z chwilą jego wydania. Sąd może wstrzymać wykonalność zaskarżonego postanowienia. Na postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie. Również i na postanowienie określające środek zabezpieczenia wydane w sprawie o zabezpieczenie spadku przysługuje zażalenie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1998 r., sygn. akt III CZP 19/98).

 

Jak należy sporządzić wniosek?

 

We wniosku należy wskazać:

 • sąd, do którego wnosimy wniosek;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • oznaczenie uczestników;
 • oznaczenie pisma (wniosek o zabezpieczenie spadku);
 • żądanie (np. wnoszę o zabezpieczenie spadku po Adamie Nowaku, zmarłym 1 stycznia 2015 r, ostatnio zamieszkałym przy ul. Stokrotki 5, przez spisanie należącego do spadku majątku ruchomego, znajdującego się w lokalu mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul. Jasnej X i oddanie go pod dozór, a także o zlecenie Komornikowi Sądu Rejonowego wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku);
 • uzasadnienie;
 • załączniki (w tym między innymi odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpis wniosku, odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy).

 

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty wynoszącej 50 złotych.

 

Podstawa prawna:
art. 633, art. 634, art. 635, art. 636 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (T.j. Dz.U.2014.101)

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.