Jesteś tutaj:
Spadki
03.04.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4/11

Jak napisać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Po śmierci bliskiej osoby, pomimo, że jest to trudny czas - warto zadbać o formalności spadkowe... W przeciwnym wypadku może się okazać, że odziedziczyłeś długi, które będziesz musiał spłacić własnym majątkiem.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Decyzja co do przyjęcia bądź odrzuceniu spadku powinna być uzależniona oczywiście od tego, co tak naprawdę znajduje się w masie spadkowej. Prosta kalkulacja pozwoli nam podjąć dobrą decyzję. Przykładowo, w sytuacji, gdy do masy spadkowej należy nieruchomość o wartości 150.000,00 zł, złota biżuteria, kolekcja monet, a w dokumentach bliskiej osoby znajduje się kilka wezwań do zapłaty na łączną kwotę 50.000,00 zł to łatwo zdecydować o przyjęciu spadku, bowiem z pewnością wartość masy spadkowej pokryje dług i jeszcze coś pozostanie dla spadkobiercy. UWAGA! Pamiętaj, że w przypadku gdy odnajdziesz wezwania do zapłaty, może okazać się, że są również inne długi, które były spłacane regularnie (np. kredyt), a których część dalej pozostaje do spłacenia. W takim przypadku, gdyby okazało się, ze długi przewyższają wartość spadku najlepszą opcją jest odrzucenie spadku.

 

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Oświadczenie o odrzuceniu spadku
przejdź do formularza »

 

Gdzie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w formie pisemnej przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. W dalszej kolejności, notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie – wraz z załącznikami do właściwego sądu spadku. Dodatkowo, warto wiedzieć, że oświadczenie o odrzuceniu spadku, może być także złożone ustnie w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. W takim przypadku z oświadczenia sporządza się protokół. Jednakże z tą drugą opcją należy być ostrożnym, bowiem pierwszy termin w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może być wyznaczony po upływie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 

Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 • miejscowość oraz datę sporządzenia oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • oznaczenie sądu, bądź notariusza do którego składa się oświadczenie o odrzuceniu spadku,
 • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczenia
 • załączniki, np. akt zgonu spadkodawcy, prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego itp.

 

Ponadto, oświadczenie powinno zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

 

Czy złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wiąże się z uiszczeniem opłaty?

 

Tak, zgodnie z art. 49 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku pobiera się stałą opłatę w wysokości 50 zł.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Oświadczenie o odrzuceniu spadku
przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
art. 1012 – 1015 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
art. 640 – 641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)
art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.