Jesteś tutaj:
Spadki
27.03.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,44/8

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Chcesz uregulować kwestie związane z majątkiem po zmarłej bliskiej osobie? Jednym ze sposobów jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to dokument, w którym sąd stwierdza kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać w celu uzyskania takiego postanowienia jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Wiele osób myli złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. I o ile przy tej drugiej czynności, czyli przy oświadczeniu o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku jest istotny termin, bowiem zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego – takie oświadczenie może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, tak wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w każdym czasie. Zazwyczaj nikt nie ma głowy do tego, aby już np. w miesiąc po śmierci bliskiej osoby składać do sądu wniosek, ale na wypadek gdyby komuś zależało na czasie należy pamiętać o tym, że spadkobiercy i tak muszą mieć czas na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Oczywiście, jeśli wniosek zostanie zgłoszony wcześniej, to spadkobiercy będą mogli złożyć takie oświadczenie w toku posiedzenia. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 50 zł.

 

Jakie informacje należy zamieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy podać:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – np.:

Wnioskodawca: Mikołaj Kowalski, zam. przy ul. Długiej 7, 35-982 Wrocław, PESEL: ……………….

Wnioskodawcą może być oczywiście każdy ze spadkobierców, jak również każdy kto ma w tym interes prawny (np. wierzyciel).

 

Uczestnicy: Agnieszka Nowak, zam. przy ul. 1 maja 8, 91-214 Legnica; Michał Kowalski, zam. przy ul. Kaskadowej 5, 65-952 Wrocław

Jako uczestników należy wymienić wszystkich możliwych spadkobierców.

 • oznaczenie rodzaju pisma, tj. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np.:
   

W imieniu własnym wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłej w dniu 8 kwietnia 2005 r. Janinie Kowalskiej, zamieszkałej ostatnio we Wrocławiu, nabyli spadkobiercy dziedziczący na podstawie ustawy: córka Agnieszka Nowak, z domu Kowalska oraz synowie spadkodawcy: Mikołaj Kowalski i Michał kowalski, każde po 1/3 części spadku.

W uzasadnieniu należy zwięźle opisać stan faktyczny sprawy, tj. kiedy zmarł spadkodawca, kim są spadkobiercy.

 • podpis wnioskodawcy;
 • wymienienie załączników, np.: akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia wnioskodawcy i uczestników postępowania, dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 50 zł, 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
przejdź do formularza »

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Natomiast jeśli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, to właściwym będzie sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku zawsze należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Dodatkowo – w zależności od stopnia pokrewieństwa należy również załączyć inne akty. Oczywiście nie sposób teraz wymienić tutaj wszystkie możliwe kombinacje, jednakże przykładowo, jeśli spadkobiercami są dzieci – to w zależności od tego czy są one niezamężne, czy też na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko – należy dołączyć akt urodzenia lub w przypadku zawarcia związku małżeńskiego akt urodzenia wraz z aktem małżeństwa. W przypadku spadkobierców będących np. rodzeństwem zmarłego – do wniosku należy dołączyć również akty urodzenia.

 

Podstawa prawna:
art. 669 – 679 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)
art. 1015 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.