Jesteś tutaj:
Spadki
26.11.2014 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5

Porada Prawna: spadek poza granicami Polski

Czy spadkobierca zamieszkujący w Polsce, który wniesie do polskiego sądu sprawę o dział spadku ma prawo wliczyć do spadku także, oprócz nieruchomości znajdujących się w Polsce, środki pieniężne, które w momencie śmierci spadkodawczyni znajdowały się na wspólnym koncie z synem w banku w USA?

W prawie polskim zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku powinno dotyczyć całości majątku spadkowego. Zatem w przypadku wszczęcia takiego postępowania w Polsce po spadkodawcy posiadającym również obywatelstwo polskie, sąd może uznać, iż przysługuje mu uprawnienie do orzekania w zakresie całego majątku spadkowego (zatem również dotyczącego majątku pozostawionego poza granicą). Zasada ta wynika z treści art. 1108 § 1 k.p.c. (Kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z tym przepisem do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w myśl § 2 tego przepisu, do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w myśl art. 922 § 1 K.c. (kodeksu cywilnego) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Przepis ten wskazuje na sukcesję uniwersalną, czyli obejmującą wejście w prawa majątkowe spadkodawcy niezależnie od miejsca położenia majątku spadkowego. Wyłączone w tym zakresie są jedynie prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z osobą spadkodawcy, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

 

W wypadku działu spadku, pojęcie to wchodzi w zakres pojęcia „spraw spadkowych” a zatem skoro stwierdzenie nabycia spadku podlegało jurysdykcji krajowej również postępowanie o dział spadku podlega tej jurysdykcji. W przypadku jednak egzekwowania wydanego orzeczenia działowego poza granicami Polski, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego postępowania przed sądem zagranicznym, w którym położony jest majątek spadkowy w celu uznania orzeczenia sądu polskiego. Postępowanie w tym zakresie (uznanie orzeczenia o dziale spadku) w opisanym stanie faktycznym toczyć się będzie zgodnie z prawem danego stanu oraz na zasadach przewidzianych w tym prawie stanowym, albowiem w tym zakresie rozstrzygnięcia te nie podlegają jurysdykcji federalnej Stanów Zjednoczonych.

 

Zgodnie z powyższymi przepisami dział spadku dokonany w postępowaniu sądowym winien obejmować także środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w banku, którego siedziba znajduje się poza granicami Polski. W praktyce może wystąpić jednak trudność zarówno w ustaleniu środków na tym rachunku, a w przypadku, gdy środki te są zgromadzone na wspólnym rachunku spadkodawcy oraz innej osoby (np. współmałżonka), wówczas trzeba ustalić w jakim zakresie wchodzą one do spadku (stanowiły własność spadkodawcy) a w jakim stanowią własność drugiego posiadacza rachunku.

 

Podstawa prawna:
[art. 1108 § 1 k.p.c.]
[art. 922 § 1 K.c.]

Autor/Źródło: Jarosław OlejarzSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.