Jesteś tutaj:
Spadki
02.10.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Spadek z zagranicy

Powołanie do spadku może nastąpić na podstawie testamentu lub przepisów ustawy. Niezależnie od tego majątek spadkowy może znajdować się na terytorium innego kraju. Pojawia się wówczas pytanie – jak skutecznie przyjąć spadek i przejść przez obowiązujące w tym zakresie procedury? Sprawy spadkowe nie należą do najłatwiejszych, a fakt pojawiania się w nich elementu zagranicznego sprawy nie ułatwia. My jednak podpowiadamy co zrobić, gdy otrzymasz spadek na przykład od wujka zza oceanu.

Podstawową kwestią jest ustalenie co wchodzi w skład masy spadkowej. Może zdarzyć się bowiem tak, że spadkodawca pozostawił Ci nie tylko samochód czy pieniądze, ale także i niespłacone długi przewyższające wartość spadku. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem będzie wówczas odrzucenie spadku. 

 

 

Ważne informacje

 

Jeśli zdecydujesz się na przyjęcie spadku ustal w pierwszej kolejności gdzie znajduje się majątek zmarłego – czy wyłącznie na terytorium obcego kraju, czy częściowo w innym państwie i w Polsce, a może tylko na terenie RP. Ważne jest także zdobycie informacji czy spadkodawca posiadał obywatelstwo wyłącznie polskie, wyłącznie kraju w którym mieszkał, czy mieszane (polskie i zagraniczne). 

 

Poszukiwania spadku obciążają z reguły samego spadkobiercę – jeśli krewny mieszkał w innym kraju, ustal dokładne miejsce jego śmierci i ostatniego zamieszkania. Dopiero wtedy odnajdziesz właściwy sąd w sprawie i będziesz mógł rozpocząć załatwianie wszystkich formalności. Jeśli jednak masz trudności z uzyskaniem tego rodzaju informacji, udaj się do konsulatu i poproś o pomoc. W przeciwnym wypadku bez tak ważnych danych niestety niczego nie załatwisz. 

  

Jeśli majątek spadkowy znajduje się w całości na terytorium Polski, sprawa jest dosyć prosta – obowiązują tutaj wyłącznie przepisy naszego kraju. W takiej sytuacji mając informację o prawie do dziedziczenia musisz uzyskać stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. W tym pierwszym przypadku składasz wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie masy spadkowej. Drugi przypadek jest szybszy, choć jednocześnie i droższy – pamiętaj też, że do notariusza można się udać tylko, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej dokonanego przez spadkodawcę. Dodatkowo wizyta w kancelarii musi odbyć się przy udziale wszystkich spadkobierców.

 

W przypadku gdy majątek zmarłego jest podzielony, tzn. gdy jego część znajduje się w Polsce, a część poza granicami naszego kraju, toczyć się będą dwa postępowania. W stosunku do majątku w Polsce zastosowanie znajdą nasze przepisy prawne, a więc procedura będzie identyczna jak ta opisana powyżej. W stosunku zaś do części majątku pozostającego za granicą (np. nieruchomości w USA), nabycie bądź odrzucenie spadku będzie możliwe w oparciu o przepisy prawa obcego. Tym samym oznacza to z reguły konieczność wyjazdu do kraju, w którym spadek ten się znajduje i wszczęcia odpowiedniej procedury. W związku z tym, iż każdy kraj na świecie ma odrębne przepisy prawa spadkowego, niezbędna staje się pomoc nie tylko tłumacza, ale także i prawnika znającego dany system prawny – w przeciwnym wypadku możesz sobie nie poradzić z załatwieniem wszystkich formalności.

 

Jeśli majątek zmarłego znajduje się w całości poza granicami Polski, zastosowanie będą miały tylko i wyłącznie przepisy prawa obcego. Polska procedura nie będzie stosowana w ogóle. Pamiętaj jednak, że obojętnie gdzie znajduje się majątek spadkowy, zawsze masz prawo do jego odrzucenia. 

 

Kwestie podatkowe

 

Jeśli zdecydujesz się na nabycie spadku, koniecznym może okazać się uiszczenie odpowiedniego podatku. W przypadku Polski chodzi oczywiście o podatek od spadków i darowizn. Pamiętaj, że najbliżsi zmarłego powołani do spadku korzystają ze zwolnienia i nie muszą uiszczać żadnej opłaty publicznoprawnej – o fakcie spadkobrania trzeba jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy lub miejsce położenia nieruchomości, gdy to właśnie ona została odziedziczona. Termin na dokonanie takiego obowiązku wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nabycia spadku lub wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Warto abyś pamiętał też, że nabycie przez obywatela polskiego mieszkającego na stałe za granicą rzeczy znajdujących się w państwie jego zamieszkania lub innym państwie również jest opodatkowane w Polsce. Tym samym nabycie zagranicznego spadku nie zwolni Cię od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy takiego podatku są obowiązani, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Termin miesięczny liczy się od dnia otwarcia spadku lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Oczywiście podatek może pojawić się także w kraju, w którym znajduje się spadek – oznacza to konieczność zapłaty podwójnego podatku, w Polsce i za granicą.  

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.