Jesteś tutaj:
Spadki
07.07.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, za wyjątkiem sytuacji, w której wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku


Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Celem przeprowadzenia takiego postępowania jest ustalenie wszystkich osób, które są spadkobiercami oraz dokładne określenie ich udziałów w majątku spadkowym. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku


Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna się na wniosek osoby, która ma w tym interes. Niewątpliwie taką osobą może być któryś ze spadkobierców, jednakże to nie jedyne osoby, które mogą wszcząć postępowanie spadkowe. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku następuje również na wniosek np. wierzyciela spadkodawcy bądź któregoś ze spadkobierców.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

 •   imię i nazwisko, datę oraz miejsce śmierci spadkodawcy wraz ze wskazaniem ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 •   imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek;
 •   określenie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników tego postępowania. W tym miejscu należy wskazać osoby, które również mogą być spadkobiercami poprzez podanie ich imion, nazwisk oraz adresów.
 •   żądanie wniosku, np.: wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu 1 stycznia 2014 r. Janie Kowalskim, zamieszkałym ostatnio w Warszawie, nabyli spadkobiercy dziedziczący na podstawie ustawy: córka Janina Kowalska oraz synowie spadkodawcy: Michał Kowalski i Marian Kowalski, każde po 1/3 części spadku.
 •   informację dotyczącą ewentualnie sporządzonego testamentu przez spadkodawcę,
 •   wskazanie, czy wszyscy uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 •   określenie interesu jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 •   uzasadnienie wniosku.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?


Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć: odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy aktów stanu cywilnego, które pomogą ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym. W przypadku, gdy zmarły pozostawił testament lub testamenty, to również w przypadku gdy wnioskodawca jest w ich posiadaniu – należy je dołączyć do wniosku. Natomiast w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada pozostawionych testamentów po zmarłym, ale wie gdzie one się znajdują, to we wniosku należy to określić. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie w ilości odpowiadającej liczbie uczestników tego postępowania plus jeden odpis dla sądu. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 50 zł.


Podstawa prawna:


art. 1025 – 1029 [1] ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
art. 669 – 679 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.