Jesteś tutaj:
Alimenty
21.04.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego jest niczym innym jak pismem procesowym, za pomocą którego Ty lub Twoje dziecko możecie się starać o należne alimenty. Oczywiście jak każdy pozew, także i ten wymaga pewnej formy i wypełnienia konkretnych przepisów. Odpowiednie regulacje znajdziesz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także i Kodeksie postępowania cywilnego. Nie musisz jednak do nich sięgać, wystarczy że przeczytasz ten artykuł.

Gotowy wzór

 

Oszczędność czasu i pieniędzy jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna. Tym bardziej jeśli chodzi o sprawy typowo sądowe. Jeśli zamierzasz złożyć pozew o alimenty, nie musisz koniecznie korzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata – sam będziesz w stanie sporządzić takie pismo i to z własnego domu. Tak naprawdę masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza to skorzystanie z gotowego wzoru – link do niego znajdziesz poniżej. Druga droga jest przeznaczona dla bardziej ambitnych czytelników – z niewielką pomocą tego artykułu możesz naprawdę sprawnie przygotować pozew o alimenty (wystarczy, że przeczytasz co powinno się w nim znaleźć).

 

 

Kiedy można żądać alimentów?

 

Zgodnie z treścią art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Kwestia alimentacji dziecka pojawia się przede wszystkim w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie pozostają ze sobą w jakimkolwiek związku i jednocześnie rodzic zobowiązany do łożenia na utrzymanie dziecka, np. na mocy wyroku rozwodowego, nie czyni zadość swojemu obowiązkowi. W takiej sytuacji rodzic, który opiekuje się małoletnim może skutecznie dochodzić realizacji obowiązku alimentacyjnego – oczywiście na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć pozew o alimenty w imieniu małoletniego.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o alimenty
przejdź do formularza »

 

Alimenty nie są jednak domeną dzieci. Dorosłe osoby także mogą strać się o ich przyznanie. Zgodnie z treścią art. 60 KRiO, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jednak jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka, pozostającego w związku nieformalnym (faktycznym), podlegają ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych i majątkowych partnera rozwiedzionego małżonka w tym związku. W przeciwnym wypadku uprawniony do alimentacji rozwiedziony małżonek byłby w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do drugiego z tych rozwiedzionych małżonków, co niewątpliwie godziłoby w zasady współżycia społecznego.

 

Treść pozwu

 

Zgodnie z treścią art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien przede wszystkim czynić zadość warunkom pisma procesowego. Pamiętajmy zatem, aby w piśmie takim znalazły się informacje dotyczące:

 • oznaczenia sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenia rodzaju pisma;
 • osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

C

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

 

Niezależnie od powyższego, każdy pozew musi zawierać w sobie:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

 

Stronami w pozwie o alimenty na rzecz dziecka są powód – małoletni uprawniony do otrzymywania świadczeń oraz pozwany – zobowiązany do alimentacji. W przypadku, gdy alimentów żąda były małżonek, powodem będzie żądający, pozwanym zaś ten, kto powinien uiszczać alimenty. W przypadku alimentów dla dziecka pamiętaj, że powód musi być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, najczęściej będzie to jego rodzic lub prawny opiekun. Formułując żądanie alimentacyjne określmy w jak najdokładniejszy sposób wartość pieniężną przedmiotowego świadczenia, a także okres w którym ma ono być uiszczane przez zobowiązanego (np. miesięcznie do rąk matki/ ojca/ byłego męża/ byłej żony – przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda, do dnia 10 każdego miesiąca poczynając od dnia 1 kwietnia 2015 r. wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat). Do pozwu, oprócz odpisu pisma, dołączmy także odpis aktu urodzenia małoletniego powoda.

 

Bez opłaty

 

Bardzo ważną informacją jest także to, że pozew o alimenty nie podlega jakiejkolwiek opłacie sądowej. Pismo takie wnosimy do sądu miejsca zamieszkania pozwanego albo do sądu, w którego okręgu mieszka małoletni powód (decyzję w tym przedmiocie podejmuje powód, a dokładniej reprezentant dziecka). Warto zaznaczyć, że sąd nie jest związany żądaniem pozwu – tym samym orzeczone świadczenia alimentacyjne mogą być wyższe lub niższe od żądanych w piśmie procesowym. Charakterystyczną cechą każdego wyroku alimentacyjnego jest także to, że posiada on rygor natychmiastowej wykonalności  - od jego wydania podlega zatem wykonaniu. Wykonalność dotyczy rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa - za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Rutynowo jednak w pozwie zgłasza się wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności w celu zwrócenia uwagi sądu na jego powinności zamieszczenia tego rygoru z wyroku.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o alimenty przejdź do formularza »

 

Dodatkowo w pozwie można  zamieścić wniosek o zabezpieczenie powództwa przez wydanie przez sąd zarządzenia tymczasowego, na mocy którego pozwany może być w toku procesu zobowiązany do płacenia wierzycielowi w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej.

 

Podstawa prawna:
[art. 60, art. 133 k.r.o. (Dz.U. z 2012 r. Nr 07 poz. 11)]
[art. 187 k.p.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 121 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.