Jesteś tutaj:
Alimenty
17.03.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,15/10

Jak napisać pozew o alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci powstaje z chwilą narodzin i wygasa dopiero, gdy dziecko się usamodzielni. Często walka o przestrzeganie tego obowiązku zaczyna się bardzo wcześnie – np. w przypadku, gdy rodzice dziecka się rozstają, gdy ono ma np. 5 lat. Wówczas rodzic, przy którym dziecko pozostaje musi stanąć na wysokości zadania, przejąć obie role i zadbać o dobro dziecka – również w kwestii finansów. Jeśli rodzice nie będą mogli się porozumieć w kwestii finansowania utrzymania dziecka, należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty.

Pierwsze pytanie jakie się nasuwa przy omawianiu spraw związanych z pozwem o alimenty, to: do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty? Pozew o alimenty zawsze wnosi się do sądu rejonowego. Z tym, że aby sąd był właściwym, należy wiedzieć, że pozew o alimenty można wnieść albo do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwana/y ma miejsce zamieszkania (czyli albo matka albo ojciec dziecka – w zależności kto będzie płacić), albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. To od powoda jest uzależnione w którym sądzie będzie rozpatrywana sprawa o alimenty.

 

 

Przykład:

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław

 

Pisząc pozew o alimenty, należy pamiętać również o tym, że to nie rodzic, który pozostaje przy dziecku będzie stroną powodową, ale uprawniony czyli dziecko. Z uwagi na to, że zdolność do czynności procesowych mają m.in. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli po prostu osoby pełnoletnie – to w pozwie oznaczając strony trzeba napisać przykładowo:

Powódka: małoletnia Agnieszka Kowalska, PESEL……………. Zam. we Wrocławiu (11-111) przy ul. Pięknej 2 działająca przez matkę Annę Kowalską PESEL ………….. zam. we Wrocławiu (11-111) przy ul. Pięknej 2

 

Pozwany: dane ojca dziecka

 

Tzw. głowę pisma, oprócz powyżej wymienionych danych należy uzupełnić jeszcze o tzw. wartość przedmiotu sporu. Jak stanowi kodeks postępowania cywilnego, wartość przedmiotu sporu jest to oznaczona kwotą pieniężną wartość dochodzonego w procesie roszczenia. Zgodnie z art. 1261 kodeksu postępowania cywilnego, wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. W sprawie o alimenty, czyli w sytuacji, gdy chcemy aby sąd zasądził świadczenie na przyszłość – wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Zatem, wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty, jakie chcesz otrzymywać na dziecko w przyszłości będzie stanowiła równowartość kwoty, jaką chcesz otrzymać pomnożona przez 12. Należy pamiętać o tym, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

 

Jak już masz napisaną tzw. górę, należy przejść do żądania pozwu. Tutaj należy krótko i zwięźle napisać swoje żądanie. Np.
Działając w imieniu małoletniej Agnieszki Kowalskiej, wnoszę o zasądzenie od pozwanego Michała Kowalskiego na rzecz małoletniej Agnieszki Kowalskiej tytułem alimentów kwoty 500 złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki powódki w terminie do 10. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w zapłacie.

 

Przykład
Anna Kowalska rozstała się ze swoim mężem Michałem Kowalskim z którym ma małoletnie dziecko Agnieszkę Kowalską. Anna Kowalska zdecydowała się na złożenie pozwu o alimenty, w którym domaga się zasądzenia od Michała Kowalskiego na rzecz małoletniej Agnieszki Nowak kwoty 500 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek rat do 10. każdego miesiąca. W opisanym stanie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6.000,00 zł (12 x 500 zł).

 

Oczywiście powyżej został podany tylko przykład żądania. Żądania pozwu mogą być o wiele bardziej rozbudowane, można np. domagać się zwrotu kosztów postępowania, dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów jakie wskazujemy na poparcie swojego stanowiska oraz np. żądanie zabezpieczenia roszczenia na czas postępowania. Dla osoby, która na co dzień nie zajmuje się pisaniem pozwów, może to się okazać trudnym zadaniem. Dlatego, aby pozew był kompletny, odpowiadał wymaganiom ustawy – kodeks postępowania cywilnego – najlepiej skontaktować się z profesjonalistą bądź pobrać z Internetu gotowy, napisany przez prawnika wzór, który wystarczy uzupełnić o swoje dane.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o alimenty przejdź do formularza »

 

Co powinno zawierać uzasadnienie pozwu?

 

Istotą pozwu o alimenty jest zasądzenie określonej kwoty na rzecz dziecka. Jednak, aby sąd mógł to uczynić należy w uzasadnieniu pozwu przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko pozostało, jak również możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów. Dobre uzasadnienie pozwu o alimenty wcale nie musi być długie – w tym przypadku nie chodzi o ilość, ale o jakość. Pisząc uzasadnienie pozwu o alimenty, pamiętaj aby było ono czytelne dla sądu. Zwięźle przedstaw koszty utrzymania dziecka, a na ich poparcie dołącz dowody ich ponoszenia w postaci np. faktur, czy potwierdzeń przelewów np. za dodatkowe zajęcia, zakupy dla dziecka, leczenie itd. Koszty utrzymania dziecka mogą – w ramach zeznań świadków – potwierdzać również osoby, które z Tobą mieszkają, np. Twoi rodzice, a dziadkowie dziecka.

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.