Jesteś tutaj:
Alimenty
28.09.2015 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Porada Prawna: W razie zmniejszenia alimentów, dalsi krewni mogą być zobowiązani do alimentacji

Proszę o poradę dotyczącą zasądzonych mi alimentów, które płacę regularnie na synów od kilku lat. Z matką dzieci nie mieszkamy od 5 lat, a obecnie jestem w związku z moją partnerką, z którą spodziewamy się dziecka. Od początku 2014 moja sytuacja zmieniła się, tj. zmieniły się koszty utrzymania, życia, kredytu. Mam dochody, które nie różnią się wcale od tych sprzed kilku lat gdy ustalane były alimenty. Czy we wniosku o obniżenie alimentów, który chcę wnieść powinienem napisać o tych wszystkich okolicznościach oraz o fakcie, że matka dzieci obecnie ani wcześniej nie pracowała oraz opisać jej sytuację materialną - że mieszka z dziećmi w domu z jej rodzicami, na których pomoc materialną i w opiece nad nimi może liczyć?

Żaden przepis prawa nie określa, w którym momencie strona może wnosić o zmianę istniejącego obowiązku alimentacyjnego. Podstawowa zasada alimentacji wyrażona została w art. 135 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),która określa, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

 

Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. W przypadku każdej zmiany sytuacji (możliwości zobowiązanego oraz potrzeby uprawnionego) strony mogą wnosić o zmianę orzeczonego obowiązku alimentacyjnego.

 

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zmianą po stronie zobowiązanego do alimentacji, istniej zatem możliwość zmiany orzeczonego obowiązku. Nie wątpliwym jest, że wzrost kosztów utrzymania przy jednoczesnym braku wzrostu przychodów powoduje że ograniczeniu uległy możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Oczywiście, wnosząc o zmianę świadczenia alimentacyjnego, każda ze stron zobowiązana jest przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń, tak aby sąd mógł po zapoznaniu się z nimi wydać orzeczenie w zakresie zmiany wysokości alimentów. Przy obowiązku alimentacyjnym chodzi nie tylko o wysokość uzyskiwanych dochodów, ale także o możliwości ich uzyskania. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że np. ojciec dziecka może zatrudnić się w lepiej płatnej pracy, ale tego nie robi, żeby w ten sposób zaniżyć swoje dochody, a tym samym alimenty, sąd może to uwzględnić w wyroku i nie tylko nie ograniczyć obowiązku alimentacyjnego, ale jeżeli druga strona wykaże że potrzeby uprawnionego wzrosły, może je wręcz zwiększyć. Nie mniej jednak, alimenty nie mogą być niewspółmiernie wysokie biorąc pod uwagę możliwości zobowiązanego do alimentacji.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o obniżenie alimentów
przejdź do formularza »

 

Podstawą prawną zmiany wysokości zasądzonych alimentów jest art. 138 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W opisanym stanie faktycznym wynika, że istnieje podstawa formalna do zmiany orzeczenia alimentacyjnego, winien Pan jednak udowodnić (załączając odpowiednie dokumenty) fakt zwiększenia kosztów utrzymania Pana rodziny. Odnosząc się do kwestii pracy matki małoletnich dzieci, to w mojej ocenie nie ma to znaczenia. Rodzic w tym wypadku realizuje swój obowiązek do alimentacji poprzez osobiste starania nad utrzymaniem i wychowaniem małoletnich dzieci. W tym zakresie fakt, że pozostaje ona na utrzymaniu swoich rodziców (dziadków małoletnich) nie ma większego znaczenia. Odnosząc się także do praktyki sądowej, to należy uznać, że wysokość alimentów w wysokości np. 1.000 zł na dwoje dzieci nie stanowi kwoty zbyt wysokiej i w praktyce ograniczenie alimentów, w mojej ocenie, może nastąpić do kwoty nie więcej niż 800 zł (z 1.000 zł), o ile zachodzą szczególne okoliczności. Należy zaznaczyć, że wraz z dorastaniem dzieci rosną koszty ich utrzymania, a tym samym jako ojciec winien Pan w większym stopniu partycypować w tych kosztach.

 

W ostatnim czasie spotkałem się z orzeczeniem alimentacyjnym, gdzie sąd zasądził alimenty w wysokości 2.000 zł na dwoje dzieci przy dochodach ojca w wysokości ok. 3.500 zł. Dla Sądu zawsze większe znaczenie mają potrzeby małoletnich dzieci niż możliwości zobowiązanego. Ponadto nawet jeżeli ojciec małoletnich dzieci nie jest w stanie (z przyczyn majątkowych) pokrywać w odpowiednim stopniu kosztów utrzymania, wówczas brakującą wartość uprawniony może żądać od dalszych zobowiązanych (np. dziadków).

 

Tym samym przygotowując pozew o zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego należy bardzo dobrze przygotować uzasadnienie takiego pozwu, wskazując, że nie ma możliwości zwiększenia dochodów, a także wykazać koszty utrzymania obecnej rodziny, która nie może doznawać uszczerbku kosztem małoletnich dzieci z poprzedniego małżeństwa. Trzeba się także liczyć z ewentualnymi argumentami strony przeciwnej, a także ze skierowaniem powództwa o alimenty do dalszych krewnych (zobowiązanych do alimentacji) jeżeli zobowiązany ojciec nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi.

 

Podstawa prawna:
[art. 135 k.r.o.]
[art. 138 k.r.o.]

Autor/Źródło: Jarosław OlejarzSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.