Jesteś tutaj:
Alimenty
12.08.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Co zrobić, aby otrzymywać większe alimenty na dziecko?

Orzekając o obowiązku alimentacyjnym sąd bierze pod uwagę nie tylko uzasadnione potrzeby uprawnionego do tych świadczeń, ale także i możliwości majątkowe zobowiązanego. Raz ustalona wysokość alimentów nie oznacza jednak, że nie można jej w ogóle zmienić. Zarówno dłużnik alimentacyjny jak i uprawniony do pobierania świadczeń mogą wnioskować o obniżenie lub podwyższenie alimentów – dziś zajmiemy się jednak tą drugą kwestią.

Generalnie konieczność zwiększenia alimentów na dziecko będzie pojawiała się wraz z jego rozwojem. Nie bez znaczenia pozostaje w tej kwestii pójście do nowej szkoły czy rozpoczęcie dodatkowych kursów. Zaznaczmy, że w zdecydowanej większości przypadków podwyższenie alimentów następuje nie tyle na wniosek samego dziecka, co rodzica z którym ono mieszka – w praktyce będzie to wniosek matki dziecka (ojcowie z reguły są zobowiązani do alimentacji).

 

Alimenty obciążające rodziców

 

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku "troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka" i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowywania, a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, a to przez pozbawianie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności, pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej podstawowym obowiązkiem rodzicielskim.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka przejdź do formularza »

 

Uzasadnione potrzeby dziecka

 

Orzekając o wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Z podstawę służy mu stan istniejący w chwili wydania wyroku nakładającego obowiązek alimentacyjny. W każdym przypadku uzasadnione potrzeby uprawnionego  i stan majątkowy zobowiązanego do alimentów będzie rozpatrywany przez sąd zupełnie inaczej, każda okoliczność rodzinno – majątkowa jest bowiem unikalna.

 

Podwyższenie alimentów może dotyczyć świadczeń ustalonych zarówno na podstawie umowy, jak i w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego. W tym pierwszym przypadku, jeśli strony zobowiązania zgadzają się na podwyższenie alimentów, problem w zasadzie nie istnieje. Jeśli jednak zgody nie ma, jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Pamiętaj jednak, że o zwiększeniu rozmiaru świadczeń alimentacyjnych sąd nie może orzec bez dokonania stosownych ustaleń w przedmiocie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Przykładowo o konieczności wyższych alimentów może świadczyć zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego związanych z wydatkami na leczenie, rehabilitację, wyjazd na studia, czy też zwiększeniem wydatków wynikających z konieczności zapewnienia stałej opieki pielęgnacyjnej. Z kolei przykładem zmiany stosunków wpływającej na obniżenie obowiązku alimentacyjnego może być choroba dłużnika, konieczność realizacji obowiązku alimentacyjnego względem dziecka z nowego związku, utrata pracy w konsekwencji zwolnień grupowych, częściowe zaspokajanie własnych potrzeb ekonomicznych przez wierzyciela (np. przez dziecko, które studiując na studiach dziennych, podjęło pracę) itp.

 

W wyroku z dnia 13 października 1995 r. (sygn. akt II CRN 117/95), SN wskazał, że wydając wyrok w sprawie o podwyższenie alimentów, sąd może uwzględnić powszechnie znany fakt ogólnego wzrostu kosztów utrzymania, przy ocenie, czy twierdzenia powoda nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy.

 

Jak napisać pozew?

 

W celu zwiększenia alimentów wnosimy pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka uprawnionego do świadczeń, jest to z reguły miejsce zamieszkania rodzica, który je wychowuje. Pamiętaj, że o podwyższenie alimentów można wystąpić do polskiego sądu także wtedy, gdy zobowiązany do alimentacji mieszka poza granicami naszego kraju. Pozew nie podlega opłacie sądowej. W piśmie wskaż dane zobowiązanego jaki uprawnionego do alimentacji, pamiętaj przy tym że dziecko jako osoba małoletnia musi być reprezentowana przez opiekuna prawnego – będzie to z reguły rodzic, z którym dziecko obecnie mieszka (dane tego rodzica muszą być podane w pozwie). Pozew powinien zawierać również wartość przedmiotu sporu (jest to żądana kwota alimentów), przy czym sumę świadczeń oblicza się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty. Sprawa o podwyższenie alimentów podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.