Jesteś tutaj:
Alimenty
17.09.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Alimenty a minimalne wynagrodzenie za pracę

Realizacja obowiązku alimentacyjnego w zdecydowanej większości opiera się na zapłacie określonych kwot pieniężnych w regularnych odstępach czasowych (najczęściej miesięcznych). Czasami dłużnik alimentacyjny nie chce, lub nie może spełnić tego świadczenia i wówczas do działania wchodzi komornik. Co jednak, gdy zobowiązany do alimentacji uzyskuje wyłącznie wynagrodzenie w wysokości minimalnej? Czy można zabrać przysługujące mu ustawowe minimum potrzebne do przeżycia?

Egzekucja zgodna z prawem

 

Jakakolwiek egzekucja komornicza musi odbywać się w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje przy tym na zakres czynności egzekucyjnych jakie mogą być podjęte w ramach odpowiedniego postępowania. Dotyczy to także sytuacji egzekucji z wynagrodzenia za pracę. 

 

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w bieżącym roku dokładnie 1680 zł brutto, co w przeliczeniu na kwotę netto daje nam około 1200 zł. Generalnie KPC przewiduje szereg wyjątków i ograniczeń w dokonywaniu czynności egzekucyjnych – również, gdy dotyczy to wynagrodzenia za pracę. Jak się okazuje wyjątki egzekucyjne nie znajdą zastosowania, jeśli realizowana jest egzekucja alimentów.

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 

Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP.

 

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Potrącenia należności obejmującej sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracowników, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych- trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP. Pamiętajmy jednocześnie, że nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

Alimenty są wyjątkiem

 

Z powyższego wynika zatem, że zasada dotycząca kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia pracowniczego nie ma zastosowania w odniesieniu do egzekucji alimentów. Tym samym jeśli przeciwko dłużnikowi, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, jest prowadzona egzekucja alimentacyjna, to nie ma on możliwości skutecznego powoływania się na ograniczenia ustawowe w tym zakresie (takie bowiem nie istnieją). Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Podstawa prawna:

 

[art. 87 k.p. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.