Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
20.07.2017 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5

Podział majątku przy rozwodzie

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczają możliwość dokonania podziału majątku wspólnego przy okazji orzeczenia rozwodu. Warunkiem dokonania podziału majątku wspólnego małżonków jest to, by dokonanie tego podziału nie spowodowało nadmiernej zwłoki postępowania rozwodowego. Kiedy zatem sąd będzie mógł dokonać podziału majątku wspólnego małżonków w wyroku rozwodowym?

Orzeczenie podziału majątku wspólnego przy rozwodzie

 

W art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawodawca wskazał, że na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
Małżonek może wnioskować o dokonanie podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej (wspólność ustawowa bądź umowna). Między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawowa nie powstanie jednak, jeżeli małżonkowie zawarli wcześniej intercyzę (małżeńską umowę majątkową), którą ustanowili inny ustrój majątkowy (np. ustrój rozdzielności majątkowej). Dokonanie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego jest również możliwe, jeżeli między małżonkami istnieje umowna wspólność majątkowa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza bowiem, żeby małżonkowie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyli lub ograniczyli.

 

Sądowy podział majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku (art. 211 Kodeksu cywilnego), bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie. Z kolei decyzję co do pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o dokonanie podziału majątku wspólnego w wypadku, gdy przeprowadzenie takiego podziału powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, zamieszcza sąd - stosownie do okoliczności - albo w odrębnym postanowieniu, wydanym w toku postępowania o rozwód, albo w sentencji wyroku rozwodowego. Nie podlega ona jednak odrębnemu zaskarżeniu (postanowienie SN z dnia  16 czerwca 2016 r., sygn. akt V CZ 25/16).

 

 

Fakultatywna kognicją sądu rozwodowego

 

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego jest objęty fakultatywną kognicją sądu rozwodowego i byli małżonkowie mogą dokonać jego podziału po ustaniu wspólności w postępowaniu nieprocesowym (na podstawie art. 566-567 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Podstawa prawna:
Art. 31, art. 47, art. 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.