Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
23.10.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/7

Zaniedbywanie obowiązków domowych także może być podstawą przypisania winy za rozpad małżeństwa

Adam większość czasu w roku przebywał za granicą, gdzie pracował w celu utrzymania rodziny – tj. żony i trójki małoletnich dzieci – która została w Polsce. Decyzję o wyjeździe Adama za granicę małżonkowie podjęli wspólnie. Żona nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem, zaś rodzinę utrzymywał Adam. Mąż miał jednak żal do żony, że gdy przebywał za granicą, ta unikała kontaktu telefonicznego, a gdy wracał do kraju, zaniedbywała prowadzenie gospodarstwa domowego w skutek czego wszystkie obowiązki spadały na niego. Zarzucał żonie bałaganiarstwo, nieprzygotowywanie posiłków, przesiadywanie u sąsiadek oraz pobłażanie dzieciom, a wręcz ich zaniedbywanie. Na tle owych pretensji często dochodziło do kłótni między małżonkami, co skutkowało wniesieniem przez żonę powództwa o rozwód. Jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego wskazywała „czepialstwo” męża i liczne kłótnie, które ten prowokował i które – jej zdaniem - doprowadziły do rozpadu małżeństwa.

Sąd nie ma obowiązku orzekać rozwodu z winy pozwanego

 

Wnosząc pozew o rozwód jako stronę pozwaną wskazuje się drugiego małżonka. Nie oznacza to jednak, że sąd automatycznie przyjmie, że winę za rozpad małżeństwa ponosi pozwany. Sąd sam ustala, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, innymi słowy ustala winę za spowodowanie i utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc ustala zachowania, które doprowadziły do powstania i utrwalenia rozkładu. Dopiero poznanie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego uprawnia są do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie winy. W przedstawionym stanie faktycznym powodem była żona, która wskazywała na winę pozwanego w rozpadzie ich małżeństwa. Tym czasem należy wskazać, że każdy z małżonków zobowiązany jest do przestrzegania pewnych ustawowych obowiązków, które powstają wraz z zawarciem małżeństwa.

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNIE wzór dokumentu Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda
przejdź do formularza »

 

Obowiązki małżeńskie

 

W świetle art. 23 KRO małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy oraz wierności i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Inaczej rzecz ujmując, winni się powstrzymywać od takich działań bądź zaniechań, które wprowadzą do osłabienia każdej z więzi małżeńskich. Oczywiście wszczynanie kłótni nie jest przejawem współdziałania dla dobra rodziny jednakże nie można pozostawić bez rozpoznania przyczyn tych kłótni. Jeżeli ich powodem były zaniedbania domu czy rodziny, to żona - jeżeli zależałoby jej na harmonijnym pożyciu rodzinnym - znając powód awantur niewątpliwie powinna go wyeliminować. Również pobyt u sąsiadki w okresie powrotu męża do domu, mając na uwadze obiektywny miernik staranności, nie był najlepszym okresem do odwiedzin. Tym samym zaniedbywanie domu i rodziny także stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich.

 

Rozpoznanie żądania rozwodu przez sąd

 

Sąd rozpoznając żądanie rozwodu zobligowany jest do analizy przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, który musi mieć charakter trwały i zupełny. Z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy ustały łączące małżonków więzi (więź fizyczna, psychiczna, gospodarcza). Cecha trwałości zostaje natomiast spełniona wówczas, gdy w świetle ustalonych okoliczności sprawy brak jest przesłanek sugerujących, że małżonkowie do wspólnego pożycia powrócą (np. wzajemny stosunek małżonków do siebie wskazuje na to, że nie wrócą już do siebie). W przedmiotowej sprawie na pewno sąd zbada, czy wina za rozpad małżeństwa spoczywa tylko na jednej stronie, czy może również drugi z małżonków także przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Ustalenia te poczynione będą w oparci o zebrany materiał dowodowy, tj. wyjaśnienia stron, zeznania świadków czy przedstawione dokumenty.

 

Badając istnienie przesłanek o rozwód sąd będzie także brał pod uwagę to, czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo czy z innych względów jego orzeczenie nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, jeżeli sąd ustali, że wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi żona – która w niniejszej sprawie jest powodem – wówczas rozpoznaniu będzie podlegał także zakaz wymieniony w art. 56 § 3 KRO. Ustawodawca wyraża tam tzw. zasadę rekryminacji, która sprowadza się do tego, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przykładem sytuacji, gdy odmowa zgody na rozwód uznana będzie za sprzeczną za zasadami współżycia społecznego będzie np. chęć zemsty małżonka odmawiającego zgody na rozwód, czy chęć odwetu na małżonku wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa.

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNIE wzór dokumentu Pozew o rozwód z orzeczeniem winy powoda
przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
Art.23, art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.583)

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.