Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
29.04.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,1/26

Porozumienie dotyczące kontaktów z dzieckiem po rozwodzie - praktyczny poradnik

Kwestia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest jedną z kluczowych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym. Sąd winien jednak uwzględnić porozumienie rodziców w tej materii. Dlatego też przedmiotem naszego poradnika uczyniliśmy porozumienie dotyczące kontaktów z dzieckiem.

Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym

 

Orzekając rozwód, sąd w wyroku rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

 

Sąd może także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa wyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Wynika zatem z powyższego, iż w razie zgodnego wniosku rodziców o pozostawienie im obojgu władzy rodzicielskiej, sporządzenie przez nich porozumienia jest obligatoryjne.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Porozumienie dotyczące kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przejdź do formularza »

 

Forma porozumienia

 

Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wynika obowiązek sporządzania porozumienia w ściśle określonej formie. Niezależnie jednak od jego formy, porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie zawiera wiążące dla rodziców normy, które określają ich postępowania względem wspólnego małoletniego dziecka po rozwodzie.

 

Co zawiera się w porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?
W porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie wskazuje się przede wszystkim:

 • Harmonogram sprawowania opieki nad dzieckiem, w którym rodzice określają sposób wykonania kontaktów z dziećmi, wskazując na przykład, iż kontakty ojca z dzieckiem będą mogły odbywać się bez obecności matki i poza jej miejscem zamieszkania;
 • Kwestie podejmowania decyzji w sprawach dziecka, gdzie wskazuje się na przykład że:
 1. bieżące decyzje, w tym decyzje będące skutkiem zdarzeń nagłych dotyczących życia, zdrowia czy bezpieczeństwa dziecka będą podejmowane przez tego rodzica, z którym dziecko aktualnie przebywa,
 2. decyzje w sprawach istotnych rodzice podejmują razem,
 3. w jaki sposób podejmowane będą decyzje w sprawach wyjazdów dziecka;
 • Kwestie podejmowania decyzji w innych sprawach istotnych dla życia dziecka, takich jak obowiązek rodziców wzajemnego informowania się o każdorazowej zmianie miejsca pobytu dziecka dłuższej niż określony, podany okres czasu;
 • Kwestie dotyczące zmian porozumienia ;
 • Kwestie rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w porozumieniu ustaleń.

 

Obowiązek sądu uwzględnienia zawartego porozumienia

 

Sąd winien uwzględnić porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

 

W przypadku zgodnego wniosku rodziców o pozostawienie im obojgu władzy rodzicielskiej, porozumienie stanowi podstawę orzeczenia , jeżeli w opinii sądu istnieją przesłanki do uznania, iż rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Oznacza to, że od oceny sądu uzależnione jest, czy porozumienie może być podstawą orzeczenia ("uwzględnienia porozumienia") oraz pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej.

 

Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie a obowiązek orzeczenia o kontaktach w wyroku rozwodowym

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Porozumienie dotyczące kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przejdź do formularza »

 

Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (zobacz uchwała 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 72/11).

 

Podstawa prawna:
Art. 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788)

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.