Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
17.04.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,31/8

Apelacja w sprawie rozwodowej

Sąd orzekł rozwód z Twojej winy i nie zgadzasz się z tym? Złóż wniosek o uzasadnienie wyroku i na spokojnie przeanalizuj jego treść. Pamiętaj, że od wyroku sądu okręgowego w sprawie o rozwód służy apelacja. W niniejszym poradniku przedstawimy jak krok po kroku sporządzić apelację w sprawie rozwodowej.

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie rozwodowej

 

Po pierwsze, zawsze po ogłoszeniu wyroku warto złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, np.:
W imieniu własnym wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 5 marca 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XI 1234/123 i o doręczenie odpisu tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem na adres ........................

 

Zgodnie z przepisami, aby sąd uwzględnił ten wniosek, należy go złożyć w ciągu 7 dni od dnia w którym wyrok został ogłoszony. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy byłeś obecny podczas ogłoszenia czy też nie. Termin zawsze wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

 

Termin na złożenie apelacji w sprawie o rozwód

 

Apelację należy złożyć w terminie dwutygodniowym od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli jednak nie złożyłeś wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku – czyli wówczas termin wynosi 3 tygodnie od dnia ogłoszenia wyroku.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Apelację w sprawie rozwodowej
przejdź do formularza »

 

Do jakiego sądu należy złożyć apelację w sprawie o rozwód?

 

Apelację wnosi się do sądu który wydał zaskarżony wyrok. Jednakże termin na wniesienie apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

 

Przykład:

 

Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział I Cywilny

za pośrednictwem
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział XI Cywilny-Rodzinny

ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

 

 

Zatem apelację należy złożyć na dziennik podawczy Sądu Okręgowego lub wysłać przesyłką poleconą na adres tego sądu.

 

Opłata od apelacji w sprawie o rozwód

 

Opłata od apelacji w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł. Opłatę należy uiścić na konto sądu okręgowego, który wydał wyrok przelewem lub bezpośrednio w kasie sądu. Numer rachunku bankowego można znaleźć na stronie internetowej właściwego sądu. Z uwagi na to, że sprawa rozwodowa jest sprawą o prawa niemajątkowe, to nie ma potrzeby wskazywania w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia, pod warunkiem, że apelacja nie jest wnoszona od innych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, np. alimenty.

 

Co powinna zawierać apelacja?

 

Apelacja w sprawie rozwodowej powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma, np.:

APELACJA POWODA/POZWANEGO od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny z dnia 05.03.2015 r., w sprawie o sygnaturze XI 1234/123, którego odpis wraz z uzasadnieniem został dostarczony powodowi/pozwanego w dniu 10.04.2015 r.

 

 • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 • uzasadnienie zarzutów;
 • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
 • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników, np.: dowód uiszczenia opłaty sądowej od apelacji, odpis apelacji dla strony przeciwnej.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Apelację w sprawie rozwodowej  przejdź do formularza »

 

Jeśli zamierzasz samodzielnie sporządzić apelacje w sprawie rozwodowej, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Być może niektóre osoby po przeczytaniu powyżej wymienionych punktów uznają, że napisane apelacji zajmie im „chwilę”, jednak zapewniam, że jeśli pierwszy raz będziesz sporządzać tego rodzaju pismo procesowe – spędzisz nad tym wiele godzin. Apelacja nie może być sporządzona byle jak, bowiem od podniesionych w niej zarzutów i całej argumentacji, zależy to, czy zostanie ona uwzględniona. Pamiętaj, że sąd apelacyjny bada sprawę jedynie w granicach apelacji, czyli w granicach zaskarżenia (tj. czy zaskarżyłeś całość czy część wyroku), jak również w granicach złożonych przez Ciebie zarzutów odnośnie do postępowania. Zatem, nawet jeśli postępowanie było dotknięte wieloma błędami, a Ty ich nie wskazałeś w apelacji, sąd drugiej instancji nie zmieni zaskarżonego wyroku.

 

Podstawa prawna:
art. 367 – 391 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)
art. 26 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.