Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
08.09.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,54/13

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że podział wspólnego majątku małżonków może być dokonany jedynie w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Chodzi tutaj o sam fakt istnienia rozdzielności majątkowej, nie ważne jest na jakiej podstawie ona powstała (rozdzielność majątkowa może być orzeczona przez sąd, powstać w wyniku rozwodu, separacji lub po prostu w wyniku zawarcia umowy przed notariuszem).

Wspólny majątek wspólny może być podzielony albo na wniosek jednego z małżonków lub na zgodny wniosek. W drugim przypadku małżonkowie mogą sporządzić plan podziału tego majątku. Podział majątku wspólnego po powstaniu rozdzielności majątkowej dokonywany jest przed sądem w postępowaniu nieprocesowym. Zatem stronami tego postępowania będą wnioskodawca (małżonek na wniosek którego ma być dokonany podział majątku) i uczestnik (drugi małżonek), a nie powód pozwany.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków przejdź do formularza »

 

Co powinien zawierać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

 

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków powinien zawierać:
1) miejscowość oraz datę sporządzenia tego wniosku;

 

2) oznaczenie sądu do którego składa się wniosek, np.:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty
Wydział I Cywilny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

3) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL), np.:

Wnioskodawca: Jan Kowalski, zam. przy ul. Krakowskiej 7, 58-425 Kraków, PESEL: 1234567789

4) dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, jeśli znasz PESEL możesz go również podać);

Uczestnik: Maria Kowalska, zam. przy ul. Fiołkowej 21, 21-874 Kraków

5) oznaczenie rodzaju pisma, np. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków;
6) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np.:

Działając w imieniu własnym, wnoszę:
a) o ustalenie, że w skład majątku dorobkowego wnioskodawcy
………………………….. (imię i nazwisko wnioskodawcy) i uczestnika postępowania…………………………..(imię i nazwisko uczestnika) wchodzą następujące przedmioty:

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. ………………………………………….. (w tym miejscu należy wymienić wszystkie ruchomości oraz nieruchomości które składają się na majątek wspólny małżonków, które mają być przedmiotem podziału);


b) dokonanie podziału majątku dorobkowego poprzez przyznanie przedmiotów wymienionych w pkt a) niniejszego wniosku, podpunkt od
…. do …. wnioskodawcy ……………………… (imię i nazwisko wnioskodawcy), a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność uczestnikowi ………………………….. (imię i nazwisko uczestnika) – w tym miejscu należy wskazać, żądanie co do sposobu przeprowadzenia podziału majątku wspólnego;
c) zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

7) uzasadnienie wniosku - w tym miejscu należy wskazać kiedy strony postępowania zawarły związek małżeński, kiedy został on ewentualnie rozwiązany, czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie oraz uzasadnić swoje stanowisko co do sposobu podziału majątku wspólnego;
8) załączniki, np.: tytuły własności do poszczególnych składników majątku (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny), odpis wyroku rozwodowego, odpis umowy rozdzielności majątkowej itd. , odpis wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami,
9) podpis wnioskodawcy.

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

 

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków należą do kompetencji wydziałów cywilnych sądów rejonowych. Zgodnie z art. 566 kodeksu postępowania cywilnego, w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - sąd spadku.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków
przejdź do formularza »

 

Opłata od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków

 

Pamiętaj, że wniosek o podział majątku wspólnego małżonków podlega opłacie. W myśl art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Natomiast, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

Podstawa prawna:
art. 35 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59)
art. 566 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)
art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.