Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
16.09.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,33/3

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Podjąłeś decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego i zastanawiasz się kto może być świadkiem? Przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się kto może zeznawać w sprawie o rozwód oraz w jaki sposób prawidłowo wskazać świadka w sprawie rozwodowej.

Świadek w postępowaniu rozwodowym

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że w sprawie o rozwód mamy do czynienia ze szczególnymi zasadami dotyczącymi tego kto może być świadkiem. Zasadniczo, zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, świadkami nie mogą być:

 • osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
 • wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne", jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;
 • przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową;
 • współuczestnicy jednolici.

 

 

Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Ponadto, należy wskazać, że w sprawach rozwodowych, świadkami nie mogą być wszyscy małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu. Natomiast w odniesieniu do zstępnych stron, czyli do dzieci rozwodzących się małżonków – świadkami nie będą mogły być dzieci, jeśli nie ukończyły 17 lat.

 

Należy liczyć się z tym, że może się tak zdarzyć, że sąd będzie chciał z urzędy wysłuchać informacyjnie dzieci stron postępowania rozwodowego. Jednakże – takie informacyjne wysłuchanie – nie stanowi od strony formalnej dowodu w sprawie o rozwód.

 

Mając powyższe zasady na uwadze, nie ma żadnych przeszkód, aby strony postępowania rozwodowego mogły powołać na świadków najbliższe osoby z rodziny, np. matkę, ojca, czy też rodzeństwo, a także pełnoletnie dzieci.


Czy świadkowie mogą odmówić składania zeznań?

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, za wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Warto pamiętać o tym, że świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.


W jaki sposób prawidłowo należy wskazać świadka w pozwie o rozwód?


Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe. Zatem, już w pierwszym piśmie procesowym, czyli:

 

 1. w pozwie o rozwód – w przypadku gdy jesteś stroną, która inicjuje postępowanie rozwodowe,
 2. w odpowiedzi na pozew o rozwód – w przypadku, gdy jesteś stroną pozwaną postępowania rozwodowego
  - należy wskazać imię i nazwisko świadka, jego aktualny adres zamieszkania oraz okoliczności, które może potwierdzić.

 

Przykład:

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadka – Marka Nowaka, zam. ul. Nowakowa 1/5, 11-111 Wrocław na okoliczność ustalenia: przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego stron, relacji małżeńskich, winy powódki w rozpadzie pożycia małżeńskiego itd.


Czy muszę uzyskać zgodę potencjalnego świadka na to, aby móc go wskazać w pozwie o rozwód?


Nie, nie potrzebujesz zgody potencjalnego świadka na to, aby móc go wskazać w pozwie rozwodowym/odpowiedzi na pozew o rozwód. Należy pamiętać o tym, że składanie zeznań jest obowiązkiem każdego, kto zostanie wezwany przez sąd.


Podstawa prawna:

Art. 258, art. 259, art. 261, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.