Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
25.07.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,05/10

Odpowiedź na pozew rozwodowy. Jak napisać?

Otrzymałeś z sądu odpis pozwu rozwodowego i nie wiesz jak napisać odpowiedź na pozew? Przeczytaj koniecznie nasz poradnik!

W jakim terminie trzeba złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?


Po pierwsze, bardzo ważne jest, aby zanotować sobie kiedy został Ci doręczony pozew rozwodowy. Jest to istotne, bowiem wraz z odpisem pozwu o rozwód zostało Ci również doręczone wezwanie do złożenia odpowiedzi na piśmie w zakreślonym przez sąd terminie. Pamiętaj, że termin do złożenia odpowiedzi na pozew – zgodnie z art. 207 § 2. – nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Zazwyczaj sąd doręczając pozwanemu odpis pozwu rozwodowego, informuje również o terminie pierwszej rozprawy. Zatem wezwanie sądu może wyglądać np. w ten sposób:

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny doręcza odpis pozwu wraz z załącznikami wniesiony przez Agnieszkę Kowalską w sprawie o rozwód zobowiązując do złożenia odpowiedzi na piśmie w terminie 21 dni i wzywa na rozprawę, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 8.00 w sali nr 1.

 

Jeśli natomiast chodzi o termin, to przykładowo, gdy odpis pozwu o rozwód został Ci doręczony w dniu 24 lipca 2014 r. i sąd zakreślił 21 dniowy termin na złożenie odpowiedzi na pozew, to należy ją złożyć najpóźniej 14 sierpnia 2014 r. Odpowiedź na pozew możesz złożyć bezpośrednio w biurze podawczym, bądź wysłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego).

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować odpowiedź na pozew o rozwód
przejdź do formularza »

 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

 

Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego, tj.:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 •   oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 •   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

 

Ponadto, w odpowiedzi na pozew rozwodowy należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. Zatem w odpowiedzi na pozew rozwodowy trzeba odnieść się do twierdzeń zawartych w pozwie i wskazanych w nim żądań, tj. czy również chcesz rozwodu, czy ma być on orzeczony bez ustalania winy, czy też z orzekaniem o winie itd.

 

Przykładowo możesz wnosić o:

 1. rozwiązanie małżeństwa zawartego przez Pozwanego z Agnieszką Kowalską w dniu 1 stycznia 2011 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie – nr aktu małżeństwa 1/2011 - poprzez rozwód z wyłączonej winy Pozwanej;
 2. oddalenie wniosku o zasądzenie alimentów w wysokości 2.000,00 zł. miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek rat do 10. dnia każdego miesiąca,
 3. uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 4. przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych w odpowiedzi na pozew o rozwód na okoliczności w nim wskazane

 

Do którego sądu należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

 

Odpowiedź na pozew wnosi się do tego sądu, który zarządził doręczenie odpisu pozwu. Zatem, jeśli otrzymałeś odpis pozwu rozwodowego z Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny - Rodzinny to odpowiedź na pozew adresujesz na adres tego sądu. Pamiętaj, że należy wysłać odpowiedź na pozew wraz z jej odpisem, czyli dwa egzemplarze: jeden dla sądu, drugi dla powoda/powódki. Następnie sąd doręczy Twoją odpowiedź na pozew powodowi/powódce.

 

Uzasadnienie odpowiedzi na pozew o rozwód

 

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew rozwodowy należy wskazać zarzuty merytoryczne – a więc wskazujące z jakich powodów powództwo strony przeciwnej nie jest zasadne, a w jakiej pozwany się zgadza z pozwem. Możesz również zakwestionować okoliczności faktyczne wskazane w pozwie. Co więcej, zaprzeczając okolicznościom faktycznym pozwana/y może złożyć oświadczenie, że twierdzenia strony przeciwnej są nieprawdziwe. W takiej sytuacji, zaprzeczone fakty stają się sporne i sąd musi dążyć do ich rozstrzygnięcia. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o tzw. ciężarze dowodu. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Jeśli chodzi o postępowanie rozwodowe, to pomimo wniesienia odpowiedzi na pozew oraz zgody na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd jest zobowiązany do przesłuchania obu stron celem ustalenia czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne. Zatem, nawet jeśli złożysz w sądzie odpowiedź na pozew rozwodowy i zakwestionujesz okoliczności podniesionych w pozwie, sąd wezwie Cię na rozprawę celem przesłuchania. W przypadku, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci postępowanie rozwodowe powinno zakończyć się na jednej rozprawie.

 

Podstawa prawna:
art. 6 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93),
art. 126, art. 207 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43 poz. 296).

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.