Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
10.07.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Świadczenie Dobry Start: Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Świadczenie Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 1 lipca ruszył nabór wniosków do programu, a my przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania z tym związane.

Kiedy przyznana kwota świadczenia Dobry Start będzie niższa niż 300 zł?

 

Kwota świadczenia jest stała, więc każdy uprawniony do otrzymania świadczenia otrzyma 300 zł. Jest jednak pewne ale. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rozwiedzionych rodziców, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.


 

 

 

Komu przysługuje świadczenie z programu Dobry Start?

 

Wsparcie z programu przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast na dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach  policealnych i szkołach dla dorosłych.

 

UWAGA! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, ani studentów szkół wyższych.


Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Czy świadczenie Dobry Start podlega opodatkowaniu albo egzekucji komorniczej?

 

Świadczenie nie jest dochodem, nie podlega więc opodatkowaniu. Świadczenie dobry start nie podlega także egzekucji. Jednak  - jak radzi MRPiPS - aby uniknąć nieporozumień, które mogą wyniknąć z powodu zajęcia rachunku bankowego, na którym znajdują się środki z programu, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza powinny ustalić z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, inną możliwą w danej gminie formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).

 

 

Czytaj też: Podwyżka cen jest nieunikniona - wszystko za sprawą nowego podatku

 

 

Czy pobieranie świadczenie Dobry Start na wpływ na inne świadczenia z zakresu pomocy społecznej?

 

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. To oznacza, że otrzymanie wsparcia z programu nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

 

Jaką szkołę należy wpisać we wniosku o świadczenie, jeżeli z powodu korona wirusa nie wiemy do której placówki dostanie się nasze dziecko?

 

Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, jest wskazanie przez rodzica we wniosku o to świadczenie szkoły, do której dziecko od 1 września 2020 r. będzie uczęszczać. Wynika to z faktu, iż podstawowym warunkiem przyznania ww. świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole.

 

W związku z powyższym, jeśli rodzic dziecka nie wie jeszcze w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć w nowym roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września 2020 r. lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego i tym samym nie wpisze we wniosku danych takiej szkoły, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie dobry start (złożenie wniosku bez danych szkoły oznaczać będzie, że wnioskodawca zostanie wezwany przez gminny organ właściwy do jego uzupełnienia).

 

Należy jednak przypomnieć, że wnioski o świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 można składać w terminie aż do 30 listopada 2020 r., czyli także w trakcie trwania już ww. roku szkolnego. W związku z powyższym, w przypadku późniejszej decyzji/rozstrzygnięcia kwestii szkoły do której dane dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, jak najbardziej istnieje możliwość późniejszego złożenia wniosku o świadczenie dobry start, tj. aż do 30 listopada br.

 

 

Czytaj też:Jakie prawa przysługują ojcom?

 

 

Czy świadczenie „Dobry Start”  podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

 

Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gmina ustala prawo do świadczenia samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Polski - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 Źródło:
Oficjalna strona MRPiPS.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.