Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
04.03.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

W jaki sposób jest przyznawane świadczenie uzupełniające Mama 4plus?

Od 1 marca obowiązuje nowe świadczenie emerytalne, tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W jaki sposób jest przyznawane, kto może się o nie ubiegać , gdzie złożyć wniosek? Odpowiedź na te i inne pytania w naszym poradniku.

 Komu przysługuje świadczenie MAMA 4+?

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę  albo długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, przy czym;

 • świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat);
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski.

 

Świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które legitymują się:

 •  jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone,
 •  okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.

 

 

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzykiem starości. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do tej kwoty. Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosić będzie 1100 zł.

 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, który odpowiednio powinien być złożony do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie "o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej", a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Obsługą i wypłatą świadczeń zajmować się będą oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  lub inne organy  rentowe tzw. służb mundurowych.

 

Dokumenty załączane do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

 

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

W oświadczeniu należy potwierdzić, m.in. czy:

 • urodziło się co najmniej 4 dzieci,
 • wychowało co najmniej 4 dzieci,
 • miało przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna,
 • ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawionym,
 • mieszka się w Polsce i po ukończeniu przez 16. roku życia ma tutaj ośrodek interesów życiowych (w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a jeśli tak, to należy wskazać długość okresu, w jakim spełnia się ten warunek przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie,
 • posiada ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • pobiera emeryturę lub rentę,
 • uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 • posiada gospodarstwo rolne, a jeśli tak, to jaka jest jego powierzchnia,
 • uzyskuje dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • uzyskuje inne dochody,
 • przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

 

Należy także potwierdzić inne okoliczności, które mogą mieć wpływ decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Jeśli jest się ojcem i ubiega się rodzicielskie świadczenie uzupełniające, w oświadczeniu nalezy wskazać datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

 

Źródło:
Oficjlana strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.