Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
06.12.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Zasiłek chorobowy a prawo do zasiłku rodzinnego

Uległam wypadkowi komunikacyjnemu, w skutek czego wypłacano mi zasiłek chorobowy. Zasiłek otrzymywałam w 2015 roku (tylko przez pół roku), ale wypadek był w 2014 roku. Jestem samotną matką i chcę się ubiegać o zasiłek rodzinny. Czy zasiłek chorobowy, który mi przyznano z powodu wypadku w 2014 roku będzie wliczał się do dochodu, który jest warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

 

Rozwiązanie problemu

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za dochód rodziny uważa się sumę dochodów członków rodziny. Katalog źródeł dochodów określony został w ustawie w art. 3 pkt 1, obejmuje on także zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b. Przepisy art. 5 ust. 4-4b regulują przypadki związane z sytuacjami określonymi w ustawie jako utrata lub uzyskanie dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku. Aby jednak mogło dojść do zastosowania tych przepisów, modyfikujących wysokość dochodu, musi mieć miejsce przypadek uzyskania lub utraty dochodu. Są to określenia ustawowe, zdefiniowane legalnie w art. 3 pkt 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych i – co podkreśla się w orzecznictwie - nie mogą być rozumiane w sposób potoczny. Utrata dochodu oznacza utratę dochodu, w tym utratę zasiłku chorobowego, ale przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 3 pkt 23 lit. h ustawy o świadczeniach rodzinnych). W przedstawionym stanie faktycznym pytająca nie wskazuje, że zasiłek chorobowy przysługiwał po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W związku z tym można przyjąć założenie, że tak też się nie stało, w związku z tym zaniechanie wypłacania zasiłku chorobowego w 2015 roku nie może być traktowane jako utrata dochodu w tym roku. Uzyskanie dochodu oznacza natomiast uzyskanie dochodu spowodowane m.in. uzyskaniem zasiłku chorobowego, ale przysługującego po utracie zatrudnienia (art. 3 pkt 24 lit. h ustawy o świadczeniach rodzinnych). Jak wynika z powyższego wypłaty zasiłku w roku 2015, w związku z chorobą w roku 2014 nie można zakwalifikować jako uzyskania dochodu w rozumieniu art. 5 ust. 4 -4b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z tego wniosek, że dochód członka rodziny, o jakim mowa w art. 3 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, sprowadza się do przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, bez modyfikacji wynikających z art. 5 ust. 4-4b tej ustawy, a zatem obejmuje dochody osiągnięte ze źródeł wymienionych w art. 3 pkt 1 ustawy, w tym zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym.

 

Podstawa prawna:
Art. 3, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2016.1518).
§1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2015.1238).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.