Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
05.04.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Program Rodzina 500 plus - Czy samotni rodzice mogą liczyć na wsparcie państwa?

1 kwietnia weszła w życie długo wyczekiwana przez wiele rodzin ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a wraz z nią program Rodzina 500 plus. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Dzisiaj odpowiemy więc na pytanie, czy świadczenie z programu będzie przysługiwać również samotnym rodzicom, czy może mogą starać się o nie jedynie osoby pozostające w związku małżeńskim i wspólnie wychowujące dzieci?

Cele świadczenia wychowawczego

 

Na wstępie należałoby pokrótce powiedzieć, czym jest program Rodzina 500 plus. Otóż program ten umożliwia przyznanie rodzicom tzw. świadczenia wychowawczego. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jego wysokość to 500 złotych miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie to nie zawsze jednak będzie wypłacane na każde dziecko. Na pierwsze dziecko  świadczenie zostanie przyznane wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje także samotnym rodzicom

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Z powyższego wynika, że ustawodawca nie uzależnił otrzymania świadczenia z Programu od faktu pozostawania w związku małżeńskim. Dlatego też warto jest podkreślić, że świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je więc zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

 

500 złotych na dziecko a świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

 

Wielu rodziców nurtuje również pytanie, czy przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynie na prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.

 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów, którzy należnego im świadczenia nie otrzymują. Chodzi tu o sytuacje, kiedy nastąpiła tzw. bezskuteczność egzekucji. Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, jednak nie tak rzadkie są sytuacje, gdy osoby ubogie, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Dlatego też świadczenia z Funduszu alimentacyjnego mają na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Czy zatem przyznanie świadczenia wychowawczego będzie miało wpływ na prawo do pomocy z Funduszu alimentacyjnego? Bynajmniej. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego, mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek

 

By otrzymać świadczenie wychowawcze konieczne jest złożenie wniosku. Można go złożyć przez Internet lub w gminie. Nie ma również przeciwwskazań, aby wniosek przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas będzie się liczyć data stempla pocztowego). Wnioski można składać od momentu startu programu, czyli od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku – to rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co ważne, do programu Rodzina 500 plus będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

Podstawa prawna:
Art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2016.169).
Art. 1, art. 4, art. 5, art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.