Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
22.03.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/7

Darmowe leki dla seniorów przesądzone

Niskie emerytury i jeszcze niższe ich waloryzacje często nie pozwalają emerytom na godne życie i zaspokojenie swoich bieżących potrzeb, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia. Być może remedium na obecne status quo stanowić będzie znowelizowana właśnie przez Sejm ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dopuszcza długo oczekiwaną całkowitą refundację leków dla seniorów. Przyjrzyjmy się więc szczegółom.

Główne założenia zmian

 

Podstawowym założeniem wprowadzanych zmian jest pomoc seniorom, dla których kwoty wydawane na leki stanowią znaczną pozycję w ich budżetach domowych. Część tych osób, zazwyczaj cierpiących na wiele chorób, nie wykupuje przepisanych leków, bo są dla nich za drogie. W rezultacie przerywają leczenie lub go nie podejmują, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan zdrowia. Dlatego  za konieczne uznano zapewnienie seniorom odpowiedniego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia. Nowe rozwiązanie powinno więc sprzyjać poprawie stanu zdrowia i jakości życia osób starszych.

 

Seniorzy powyżej 75 roku życia będą mieli prawo do darmowych leków z wykazu ogłaszanego przez ministra zdrowia

 

Sejm 18 marca 2016 roku podjął decyzję, że seniorzy powyżej 75 roku życia będą mieli prawo do darmowych leków z wykazu ogłaszanego przez ministra zdrowia. Nowe przepisy mają przyznać seniorom, którzy ukończyli 75 lat, prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Prawo do  darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dotyczyć będzie jednak tylko tych ujętych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Założono jednak, że przy ustalaniu wykazu szef resortu zdrowia będzie kierował się m.in. zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych seniorów, dostępnością i bezpieczeństwem stosowania leków oraz stosunkiem kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków.

 

Kryterium wieku

 

Obecnie seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia i którzy nie posiadają dodatkowych uprawnień wynikających z ustawy (uprawnienia takie przyznane są np. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, Zasłużonym Honorowym Dawcom Przeszczepu, weteranom, inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym czy osobom represjonowanym), mają dostęp do leków refundowanych na takich samych zasadach jak pozostali świadczeniobiorcy. Teraz stan ten ma ulec zmianie. Wprowadzono nową kategorię osób objętych szczególnymi uprawnieniami do świadczeń opieki zdrowotnej, którymi są świadczeniobiorcy po ukończeniu 75 roku życia. Innymi słowy, świadczeniobiorcom spełniającym przesłankę ukończonego 75 roku życia przyznaje się bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zawarte w wykazie ogłaszanym obwieszczeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Pierwszy wykaz darmowych leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ma być ustalony nie później niż do 1 września

 

Założono również, że pierwszy wykaz darmowych leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych będzie ustalony nie później niż do 1 września 2016 roku przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze obwieszczenia. Wykazem tym objęte będą leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją.

 

Bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawą do otrzymania przedmiotowych produktów bezpłatnych będzie recepta wystawiona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych w linii prostej (np. rodzicom, dziadkom) oraz rodzeństwa.

 

Wejście w życie przepisów dotyczących darmowych leków

 

W tej chwili uchwalona ustawa trafi pod obrady Senatu. Należy się jednak spodziewać, że zmiany zostaną wprowadzone szybko i sprawnie. Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia. 

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 9 ustawy z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny numer 261).
Uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny numer 261).

 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.