Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
16.03.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,75/6

Czy zmiana szkoły wyższej ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Anna jest studentką i pobiera świadczenie z Funduszu alimentacyjnego. W trakcie trwania roku akademickiego zmieniła ona uczelnię, na której kontynuuje pobieranie nauki. Czy zmiana palcówki ma wpływ na uzyskane przez nią prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny obowiązkiem najbliższych

 

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodziny (krewnych w linii prostej czy rodzeństwa).

 

Istota świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego wspierają osoby uprawnione do alimentów środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Należą się one osobom ubogim, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Dlatego też państwo wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.

 

Kto i kiedy może starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia;
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Przepisy wprowadzają jednak kryterium dochodowe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Co ważne, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

 

Wysokość świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Pamiętajmy jednak, że wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego powiązana jest jedynie z kwotą bieżąco ustalonych alimentów (o czym stanowi właśnie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), a nie zaległymi alimentami i odsetkami za ich nieuiszczanie przez osobę do tego zobowiązaną (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2014  r., sygn. akt I SA/Wa 10/14).

 

Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie jest uzależnione od pobierania nauki w konkretnej szkole

 

Jak już wyżej wspomniano, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się ona w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie uzależniają przyznania świadczenia od pobierania nauki w konkretnej szkole. Podobnie przepisy te nie zakazują zmiany placówki edukacyjnej (zob. wyrok  WSA w Łodzi z dnia  23 października 2014  r., sygn. akt II SA/Łd 110/14).

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustanie natomiast z chwilą zaprzestania pobierania nauki w szkole wyższej. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli osoba uprawniona „rzuci” studia, wówczas pobierane przez nią świadczenie stanie się świadczeniem nienależnie pobranym od chwili, gdy zaprzestała pobierania nauki w szkole wyższej. Skutek ten nie następuje natomiast, jeżeli osoba uprawniona kontynuuje naukę, ale w innej szkole wyższej niż dotychczas.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 2, art. 9, art. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2016.169).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.