Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
04.02.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,86/7

Nowe zwolnienia podatkowe dla rodziców w 2016 roku

Od dawna wiadomo, że Polska musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest kryzys demograficzny. Zmniejszająca się liczba urodzeń wymaga podejmowania działań, które zachęcą rodziców do posiadania dzieci. W ramy tzw. polityki prorodzinnej wpisują się nie tylko różnego rodzaju zasiłki czy dotacje, ale również zwolnienia podatkowe.

Dlatego też nowelizacją z dnia 10 lipca 2015 roku wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany zwalniające otrzymane przez rodziców świadczenia. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Co to oznacza?

 

Polityka państwa wspierania rodziny

 

Wprowadzone zmiany są przejawem polityki państwa w zakresie wspierania rodzin. Wchodząca w życie 1 stycznia 2016 roku zmiana jest symptomem wspierania przez państwo polskie urodzeń i posiadania dzieci. Nie jest bowiem tajemnicą, że dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 0 do 5 lat  ogromnym problemem jest konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem w godzinach pracy. Dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie nowych ulg podatkowych.

 

Dofinansowanie od pracodawcy wolne od podatku dochodowego

 

Po stronie pracownika świadczenie otrzymywane od pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy. Biorąc pod uwagę, iż jednym z priorytetów polityki państwa jest pomoc dla rodzin z dziećmi, zasadne stało się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych od pracodawcy w związku z objęciem dzieci pracowników opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz pobytem dzieci pracowników w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. I tak w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

 • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach
 • świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł
- na każde dziecko, pod warunkiem, że dziecko jest małoletnie, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, bądź pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) bądź sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Istota wprowadzonych zmian

 

Tym samym wprowadzono nowelizację art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez rozszerzenie zakresu tego zwolnienia na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (dotychczas zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

 

Dodatkowo zdecydowano się na wprowadzenie nowego zwolnienia - art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego zwolnione z opodatkowania są świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Zakresem tego zwolnienia objęte będzie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy z omawianego tytułu, tj. świadczenie związane z opieką nad dziećmi pracowników sfinansowane zarówno w całości, jak i w części przez pracodawcę, z zastrzeżeniem iż świadczenia takie nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Świadczenia związane z uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola i sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy. Na podstawie nowo dodanego przepisu zwolnieniem objęte będą nie tylko świadczenia z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola otrzymane od pracodawcy i sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale także świadczenie związane objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

 

Jednakże zwolnienie to będzie limitowane. I tak w przypadku:

 • uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia go opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna limit zwolnienia wynosić będzie 400 zł miesięcznie na każde dziecko albo
 • uczęszczania dziecka do przedszkola limit zwolnienia wynosić będzie 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w każdym przypadku uczęszczania dziecka pracownika do wskazanej w przepisie placówki opiekuńczej, bez względu na jej charakter, tj. zarówno w przypadku, gdy będzie to placówka zakładowa, jak i placówka inna niż zakładowa (np. prywatne przedszkole czy opiekun dzienny zatrudniony przez gminę).

 

Podstawa prawna:
Art. 21 ust 1 pkt 67a, art. 21 ust 1 pkt 67b, art. 27 f ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361)

 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.