Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
12.11.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4

Krótki staż małżeński nie uniemożliwia rozwodu

Magda jest mężatką bardzo krótko, bo dopiero od 4 lat. Jednak w jej małżeństwie nie układa się tak, jak sobie wyobrażała. Teraz wydaje się jej, że decyzję o ślubie podjęła zbyt szybko. Nie chce dłużej pozostawać w małżeństwie. Zdecydowała się złożyć do sądu powództwo o rozwód bez orzekania o winie. Czy to wystarczy, żeby sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie

 

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwalają na to, by na żądanie małżonków sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie. Wiele osób wybiera tę opcję, gdyż wydaje się im, że to znacznie przyspieszy proces rozwodowy. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli małżonkowie zażądają zaniechania orzekania o winie, sąd i tak ustala przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, by zbadać czy zachodzą ustawowe przesłanki orzeczenia rozwodu. Do przesłanek tych należą trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Następstwem zaniechania orzekania o winie jest pominięcie ustaleń co do winy za rozpad małżeństwa w sentencji i w uzasadnieniu wyroku. Skutki orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie przekładają się bezpośrednio na kwestie dostarczania środków utrzymania dla rozwiedzionego małżonka.

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNIE wzór dokumentu: Pozew o rozwód bez orzekania o winie
przejdź do formularza »

 

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego a krótki staż małżeński

 

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy ustały łączące małżonków więzi, tj. więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Cecha trwałości zostaje natomiast spełniona wówczas, gdy w świetle ustalonych okoliczności sprawy brak jest przesłanek sugerujących, że małżonkowie do wspólnego pożycia powrócą. Fakt krótkiego stażu małżeńskiego nie musi przesądzać o uznaniu, że cecha trwałości rozkładu nie jest spełniona. Sąd ocenia te kwestie ad casum, w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku. Dlatego też to, że Magda jest mężatką tylko 4 lata nie przesądza jeszcze o tym, że nie zaistniały przesłanki orzeczenia rozwodu.

 

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Uwaga! Należy pamiętać, że jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza z urzędu postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania.

 

Zgodne żądanie zaniechania orzekania o winie

 

Sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, że oboje małżonkowie muszą chcieć tego, aby sąd nie orzekał o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli Magda wniesie powództwo o rozwód be orzekania o winie, jej mąż będzie musiał również wyrazić zgodę na zaniechanie przez sąd orzekania o winie. Tylko wtedy sąd będzie związany żądaniem małżonków. Zgoda ta może być wyrażona przez męża Magdy np. na rozprawie.


Podstawa prawna:
Art. 56, art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 583)
Art. 440 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 101 )

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNIE wzór dokumentu: Pozew o rozwód bez orzekania o winie
przejdź do formularza »

 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.