Jesteś tutaj:
Sprawy rodzinne
26.10.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Kiedy można zażądać eksmisji małżonka?

Nie wszystkie związki małżeńskie cechuje harmonijne pożycie. Za zgodne i szczęśliwe nie może być także uznane małżeństwo Agaty. Jej mąż od wielu lat cierpi na chorobę alkoholową, która doszczętnie zniszczyła jakiekolwiek relacje między małżonkami. W ich domu często dochodzi do kłótni i awantur, wszczynanych przez pijanego męża. Agata postanowiła wnieść pozew o rozwód, jednak boi się, że nawet jego orzeczenie niewiele zmieni, skoro mąż nadal będzie mieszkał w ich wspólnym mieszkaniu.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec o eksmisji małżonka


Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczają możliwość nakazanie – w wyroku rozwodowym – eksmisję małżonka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Wzgląd na interes rodziny i potrzebę udzielenia ochrony małżonkowi, któremu druga strona uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie swoim rażąco nagannym postępowaniem, może wówczas przemawiać za zasadnością roszczenia o eksmisji. Kognicja sądu rozwodowego w zakresie orzeczenia eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania jest ograniczona do wypadku rażąco nagannego postępowania małżonka, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie stron po rozwodzie. Orzeczeniu eksmisji w tym trybie nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że eksmitowany małżonek w dacie wyrokowania przejściowo nie przebywa we wspólnym mieszkaniu, nie rezygnując jednak z dalszego zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Prawomocne orzeczenie eksmisji jednego z małżonków powoduje utratę przez niego przysługującego mu dotychczas prawa zamieszkiwania i zachowanie prawa do dalszego zamieszkiwania tylko przez drugiego małżonka (uchwała SN z dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77).

 

Żądanie eksmisji małżonka wnosimy co do zasady w pozwie rozwodowym. Ważne byśmy wskazali, dlaczego domagamy się jego eksmisji, a więc należy wskazać te wszystkie okoliczności sprawy, które pozwolą sądowi przyjąć, że orzeczenie eksmisji służy dobru dzieci i drugiego małżonka i jest konieczne ze względu na interes rodziny i potrzebę udzielenia ochrony małżonkowi, któremu druga strona uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie swoim rażąco nagannym postępowaniem.

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNY wzór dokumentuPozew o rozwód z orzeczeniem winy pozwanego i orzeczeniem eksmisji przejdź do formularza »

 

Kiedy orzeczenie o eksmisji będzie niemożliwe?

 

Nie jest możliwe orzeczenie eksmisji wtedy, gdy wspólnie zajmowane mieszkanie jest przedmiotem odrębnego majątku małżonka, który miałby być eksmitowany, czy to z tytułu przysługującego mu prawa własności, czy też spółdzielczego prawa do lokalu, żaden bowiem z obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie uzasadnia dopuszczalności żądania eksmisji właściciela mieszkania przez osobę, której do przedmiotu żądania nie przysługuje jakikolwiek tytuł prawny. Również przepis art. 58 § 2, zdanie drugie KRO nie stwarza podstawy do pozbawienia małżonka, będącego właścicielem mieszkania, uprawnień do korzystania z tego mieszkania (uchwała SN z dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77). Innymi słowy, jeżeli mieszkanie stanowiło wyłączną własność męża (nabył je przed powstaniem wspólności majątkowej, np. przed zawarciem związku małżeńskiego), wówczas sąd nie może orzec jego eksmisji. Orzeczenie eksmisji jest dopuszczalne tylko wtedy gdy prawo do mieszkania przysługuje obydwojgu małżonkom (np. wtedy, gdy nabyli jego własność w trakcie trwania małżeństwa i prawo to weszło do ich majątku wspólnego).

 

Uwaga!
Pobierz BEZPŁATNY wzór dokumentu Pozew o rozwód z orzeczeniem winy pozwanego i orzeczeniem eksmisji przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
Art. 58 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015.583).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.