Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
08.03.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Nie płacisz abonamentu RTV? Sprawdź jaką karę możesz dostać

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Zasadniczo opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Wg ustawodawcy odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

Opłaty abonamentowe w Polsce należą do najniższych w Europie, podobnie zresztą jak sama ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na koniec 2012 r. zaległości Polaków z tytułu powyższego abonamentu wyniosły aż 2 mld 265 mln zł. Dłużej niż miesiąc z opłatami zalegało ponad 2,9 mln osób, a ich średnia zaległość to 773,78 zł. Niezależnie od opinii w kwestii słuszności abonamentu RTV, jest on ustawowym obowiązkiem każdego, kto posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Konsekwentne nieuiszczanie opłat wiąże się z sankcją grzywny.Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Uiszczenie powyższej opłaty karnej nie zwalnia jednak od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Na chwilę obecną wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,94 zł;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 18,68 zł.

 

Mając na względzie powyższe, opłata karna za niepłacenie abonamentu w przypadku używania odbiornika radiofonicznego wyniesie 178,2 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego aż 560,4 zł. Nie jest to jednak jedyna sankcja jaką przewidział polski ustawodawca. Oprócz tego kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika przez osoby prywatne wyniesie 1585,25 zł.Zgodnie z treścią art. 7 omawianej ustawy, kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W praktyce skontrolować mogą nas sami listonosze. Musimy przy tym pamiętać, że listonosz nie ma prawa wejść do naszego mieszkania bez naszej wyraźnej zgody, czy też nakazu sądowego. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Po otrzymaniu upomnienia przez pocztę musimy zapłacić nałożoną na nas kare w ciągu zaledwie 7 dni.  Z drugiej strony warto pamiętać, że od decyzji nakładającej na nas obowiązek opłaty zaległego abonamentu służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2009 roku (III CZP 20/09) termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na postawie ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, określa art. 118 KC. Z drugiej strony nie można przyjmować, że 3 letni termin przedawnienia (wskazany w art. 118 KC) będzie miał zastosowanie względem abonamentu RTV. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie zapłaty powyższego abonamentu przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeżeli zatem dostaliśmy wezwanie w sprawie zapłaty abonamentu za okres, który przekracza 5 lat, to możemy odwołać się od takiego pisma. Podobnie będzie w przypadku, gdy wezwanie zostanie skierowane do osoby podlegającej ustawowemu zwolnieniu od obowiązkowego uiszczania abonamentu RTV.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.