Jesteś tutaj:
Prawo pracy
20.03.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Pracodawco, uważaj na nazwisko swojego byłego pracownika!

Dobra osobiste obejmują szereg elementów o charakterze niematerialnym, wśród nich można wymienić chociażby imię, nazwisko, adres zamieszkania czy prawo do prywatności. Dobra osobiste to także dane osobowe, które chronione są specjalną ustawą. Każdy z nas ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania, nawet gdy wcześniej wyraziliśmy na takie działania zgodę.

Sytuacja wykorzystywania danych osobowych byłego pracownika jest z pewnością naruszeniem obowiązujących przepisów – oczywiście wtedy, gdy tak osoba nie wyraża zgody na wykorzystywanie tego typu informacji przez były zakład pracy. Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził nie tak dawno, że jeżeli firma po rozwiązaniu umowy z pracownikiem nadal wyświetla jego dane na swojej stronie internetowej, to narusza jego dobra osobiste. To z kolei wiąże się z możliwością dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i uzyskania sporego zadośćuczynienia, a nawet i odszkodowania.

 

 

Zgodnie z treścią art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

W wyroku z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 213/13), krakowski sąd apelacyjny zaznaczył, że nazwisko, stosownie do art. 23 kodeksu cywilnego, należy do kategorii dóbr osobistych człowieka i jako takie dobro podlega ochronie prawa cywilnego. Eksponowanie czyjegoś nazwiska w sposób pozwalający na identyfikację jako - w tym wypadku - pracownika firmy upoważnionego do jej reprezentowania w kontakcie z klientami, choć już pracownikiem nie jest, bez zgody tak eksponowanego, niewątpliwie stanowi naruszenie jego dobra osobistego. To firma powinna wykazać, że naruszenie dobra osobistego byłego pracownika nie było bezprawne, a tego w całej sprawie nie uczyniła. Sąd apelacyjny podkreślił, że z treści art. 24 § 1 KC nie wynika, aby na powodzie domagającym się ochrony spoczywał obowiązek wskazania jakichś negatywnych skutków. Istotne jest, że opisane zachowanie strony pozwanej mogło obiektywnie stanowić podstawę negatywnych odczuć u powoda. Trudno wreszcie podzielić zapatrywanie firmy, jakoby bądź to nie była świadoma, jakie dane figurują w portalu, skoro zleciła aktualizację danych poprzez dopisanie skarżącego jako członka zarządu. Z faktu zaś aktualizacji strony wynikało jednoznacznie, że spółka posiadała taką możliwość, a więc zaniechanie usunięcia danych powoda wskazuje na jej winę i wręcz umyślność działania.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.