Jesteś tutaj:
Prawo pracy
25.09.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
4,58/6

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić aż w 5 różnych formach - na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta oraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Ustanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron jest jedną z łagodniejszych form zakończenia współpracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje, jak wskazuje na to sama nazwa, na podstawie oświadczeń woli pracodawcy i pracownika. Warto przy tym zaznaczyć, że powyższa forma ustania stosunku pracy może być stosowana względem każdej umowy o pracę. Nie ma więc przeszkód, aby na mocy porozumienia stron rozwiązaniu uległa umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, czy okres próbny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 grudnia 1976 r. (sygn. akt I PRN 121/76) zaznaczył także, że przepisy oddziału 1 rozdziału III działu drugiego Kodeksu pracy nie wyłączają możliwości rozwiązania na skutek porozumienia stron stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, przy czym porozumienie powinno być zawarte między pracownikiem i organem, który go powołał.  Rozwiązanie na mocy porozumienia stron stosunku pracy, nawiązanego na podstawie powołania, powoduje ustanie stosunku pracy z dniem ustalonym w tym porozumieniu bez względu na to, czy i kiedy organ uprawniony odwoła pracownika z zajmowanego stanowiska.

 

Forma w jakiej powinno nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie została niestety określona przez polskiego ustawodawcę, tak jak ma to miejsce np. w odniesieniu do jednostronnego rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym właściwą regulacją odnajdziemy w przepisach Kodeksy cywilnego – zgodnie bowiem z treścią art. 300 KP, w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Właściwym w omawianej materii będzie przepis art. 66  KC – rozwiązanie umowy na mocy porozumienia powinniśmy traktować jako szczególnego rodzaju ofertę. Zgodnie z powyższą regulacją, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie, złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. W praktyce nie ma zatem przeszkód, aby rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie nastąpiło tak w formie ustanej, jak i pisemnej. Dla celów dowodowych warto jest jednak skorzystać z drugiego rozwiązania – w razie ewentualnych sporów pismo rozwiązujące umowę o pracę będzie idealnym zabezpieczeniem zarówno dla byłego pracodawcy jak i pracownika.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
przejdź do formularza »

 

Treść powyższego porozumienia jest tak naprawdę kształtowana zgodnie z wolą stron stosunku pracy. Tym samym oznacza to, że strony rozwiązywanej umowy mogą swobodnie określać okres wypowiedzenia stosunku pracy – mogą przy tym wydłużać albo skracać kodeksowe terminy wypowiedzenia. Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego określone w wyroku z dnia 1 sierpnia 1990 r. (sygn. akt I PR 258/90) - jeżeli strony zgodnie ustaliły datę i sposób rozwiązania umowy o pracę przez dwustronne porozumienie (art. 30 § 1 pkt 1 KP), przesunięcie przez zakład pracy na prośbę pracownika tylko samej daty rozwiązania umowy nie niweczy ustalonego trybu rozwiązania umowy, jeżeli z okoliczności sprawy nie wynika nic innego.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.