Jesteś tutaj:
Prawo
06.08.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dodatek kompensacyjny

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca mając na względzie zasługi kombatantów dla naszej ojczyzny przyznał im prawo do tzw. dodatku kompensacyjnego.

Polskie emerytury i renty nie są w zdecydowanej większości wysokimi świadczeniami pieniężnymi. Tym bardziej możliwość podwyższenia finansów powinna ucieszyć każdego emeryta czy rencistę. Warto jednak pamiętać, że z możliwości skorzystania z dodatku kompensacyjnego mają na chwilę obecną jedynie kombatanci określeni w przytoczonym na wstępie akcie prawnym.Zgodnie z art. 15 omawianej ustawy, kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę albo uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie rodzinne, przysługuje dodatek w wysokości 144,25 zł miesięcznie – nie jest to jednak dodatek kompensacyjny, lecz kombatancki. Dodatek ten przysługuje obok emerytury lub renty i nie jest uwzględniany przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia, określonego w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy jednak, że w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym, przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki – w wyżej określnej podstawie. Podobne rozwiązanie przyjęto w razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego z prawem do świadczeń o charakterze emerytalnym lub rentowym – wówczas należy się także jeden dodatek.

Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego nauczania na podstawie odrębnych przepisów przysługuje tylko jeden z tych dodatków - wyższy lub wybrany przez zainteresowanego. Kwota dodatku kombatanckiego, ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja. W 2013 r. dodatek kombatancki wynosi 204,43 zł.

Jednocześnie art. 20 ust. 2 omawianego aktu prawnego wskazuje, że kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przysługuje dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego. Warto zaznaczyć, że jego wysokość uległa ostatnimi czasy zmianie - z  29,35 zł na 30,66 zł. Pamiętajmy także, że w przypadku, kiedy śmierć osoby ubiegającej się o uprawnienia kombatanckie z tytułu własnej działalności nastąpiła po zaskarżeniu do sądu decyzji odmownej, przymiot strony w postępowaniu sądowym, a tym samym i prawo do popierania skargi przechodzi na pozostałego przy życiu małżonka skarżącego. Interes prawny wdowy /wdowca/ po takiej osobie, w kasacji decyzji polega bowiem na otworzeniu drogi do nowego postępowania o uprawnienia pochodne, którego wszczęcie będzie zwykłą konsekwencją wyroku sądowego uwzględniającego skargę. Tym samym oznacza to, że uprawnienia wdów (wdowców) po kombatantach mają charakter pochodny, uzależnione są od uprawnień pierwotnych przysługujących zmarłemu współmałżonkowi.


 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.