Jesteś tutaj:
Prawo
12.04.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czy deweloper może uzależnić sprzedaż mieszkania od wykupienia garażu?

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2012r. (sygn. akt. I CSK 49/12) Sąd Najwyższy uznał, iż deweloper może uzależnić sprzedaż mieszkania od wykupienia miejsca postojowego lub garażu, nawet jeśli klient nie posiada samochodu. Zdaniem SN nie można przyjmować, że postanowienia wzorca, zobowiązujące konsumenta do nabycia lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem w lokalu stanowiącym garaż, uprawniającym do korzystania z miejsca postojowego są niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Zachodzi bowiem ścisły związek między prawem do lokalu mieszkalnego i prawem do korzystania z miejsca postojowego.

Historia  wyroku

Sprawa dotyczyła J.M., która wraz z lokalem mieszkalnym musiała kupić miejsce postojowe we wspólnym garażu, mimo iż miejsce to nie było jej potrzebne. W przeciwnym wypadku nie miałaby możliwości zakupu tego mieszkania. Deweloper posługiwał się wzorem standardowej umowy pt. „Umowa zobowiązująca do wybudowania lokali oraz umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz sprzedaży udziału we współwłasności lokalu użytkowego”, który zawierał postanowienie zobowiązujące klienta do nabycia razem z lokalem mieszkalnym udziału w lokalu użytkowym stanowiącym miejsce postojowe, i/lub komórkę piwniczną i/lub boks rowerowy (jeżeli komórka piwniczna i/lub boks rowerowy nie jest pomieszczeniem przynależnym). Wyżej wymieniona skierowała przeciwko deweloperowi pozew do Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, domagając uznania postanowienia wzorca umowy w tej części za niedozwolone. Żądała też 39.000,-zł odszkodowania, jako pokrycie kosztów zakupu miejsca postojowego.

Sąd Okręgowy oddalił jednak oba te żądania. Jak stwierdził, uznanie określonego postanowienia umownego za niedozwolone jest uzależnione od łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

- postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie, a więc nie podlegało negocjacjom, 

- ukształtowane w ten sposób prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami, 

- ukształtowane we wskazany sposób prawa i obowiązki rażąco naruszają interesy konsumenta,

- postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron, w tym ceny lub wynagrodzenia. 

Zdaniem sądu I instancji w niniejszej sprawie nie została spełniona ostatnia z wymienionych przesłanek, ponieważ zakwestionowane przez powódkę postanowienie dotyczy głównego świadczenia stron, które zostało we wzorcu sformułowane w sposób jednoznaczny. Kobieta wniosła apelację. Sąd Apelacyjny uznał za niedozwolone kwestionowane przez nią postanowienia wiążące sprzedaż mieszkania ze sprzedażą miejsca postojowego i zakazał developerowi stosowania ich w umowach z klientami. Z kolei deweloper skierował skargę kasacyjną do SN.

 

Wyrok SN

Sąd Najwyższy nie zgodził się z Sądem Apelacyjnym i uchylił jego wyrok. Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreślił, że w pierwszej dekadzie XXI wieku posiadanie miejsca do parkowania samochodu jest integralnie związane z budownictwem mieszkaniowym, tak jak posiadanie piwnicy czy dostęp do suszarni. Ze względu na ścisły związek zachodzący między prawem do lokalu mieszkalnego i prawem do korzystania z miejsca postojowego nie można przyjmować, że postanowienia wzorca, zobowiązujące konsumenta do nabycia lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem w lokalu stanowiącym garaż, uprawniającym do korzystania z miejsca postojowegoniedozwolonymi postanowieniami umownymi. Takie postanowienia uzależniają bowiem zawarcie umowy od zawarcia innej umowy i nie mają bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie. Zdaniem sędziów argumentacja Sądu Apelacyjnego nie przekonuje o tym, by zakwestionowane postanowienie wzorca kształtowało prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszało jego interesy. SN nie zgodził się również z oceną sądu II instancji, że deweloper, który dąży do zapewnienia właścicielom lokali mieszkalnych prawa do korzystania z miejsc postojowych i realizuje równocześnie ciążące na nim przepisy prawne , minimalizuje swoje ryzyko gospodarcze kosztem konsumenta, przez co godzi w dobre obyczaje. W ocenie sędziów, nie można też zasadnie twierdzić, że dyskryminuje on osoby, które nie posiadają samochodów, bo naraża je na niepotrzebny wydatek finansowy. 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.