Jesteś tutaj:
Prawo
05.05.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Do momentu kiedy to nie nastąpi, to wyrok rozwodowy nie jest ważny, a byli małżonkowie są tak traktowani, jakby nadal byli małżeństwem. Jednakże uznania nie wymagają prawomocne orzeczenia sądu zagranicznego w sprawach niemajątkowych obywateli obcych. Uznanie wyroku przez sąd polski jest również konieczne w przypadku, gdy orzeczenie to ma być podstawą do zawarcia małżeństwa albo stanowić podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego, w księdze wieczystej lub innym rejestrze w Polsce.
Aby wyrok sądu zagranicznego był ważny w Polsce, a osoba rozwiedziona mogła zawrzeć powtórne małżeństwo, orzeczenie musi zostać uznane przez polski sąd. Oznacza to, iż trzeba przeprowadzić osobne postępowanie przed sądem polskim o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego. Orzeczenie zagranicznego sądu w sprawach rodzinnych podlega uznaniu pod warunkiem wzajemności, gdy w państwie, z którego pochodzi orzeczenie, uznawane są orzeczenia polskie, jeżeli:
 • orzeczenie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
 • sprawa nie należy, według polskiego prawa lub umowy międzynarodowej, do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich lub sądów państwa trzeciego,
 • strona nie była pozbawiona możliwości obrony, a w razie nieposiadania zdolności procesowej – należytego przedstawicielstwa,
 • sprawa nie została prawomocnie osądzona przed sądem polskim albo nie wszczęto jej przed sądem polskim powołanym do jej rozstrzygnięcia, zanim orzeczenie sądu zagranicznego stało się prawomocne,
 • orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego naszego kraju,
 • zastosowane w sprawie obce prawo nie różni się w sposób istotny od prawa polskiego.
Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego o rozwód może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.
 
Aby móc uznać orzeczenie zagranicznego sądu, trzeba wystąpić z odpowiednim wnioskiem, którego formularz możliwy jest do pobrania w sekretariatach sądów - do sądu okręgowego w Polsce, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy. Chodzi tu o sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że w okręgu tym jedno z nich nadal przebywa. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy takiego nie można ustalić, to miejsce zamieszkania występującego z wnioskiem. Należy do niego dołączyć dokumenty dotyczące orzeczenia sądu zagranicznego, czyli przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego urzędowy odpis wyroku oraz dopuszczalne jest złożenie zaświadczenia o prawomocności orzeczenia wydanego przez konsula polskiego w państwie wydania orzeczenia lub konsula tego państwa w Polsce.
 
Dopiero po uznaniu wyroku sądu rozwodowego można dokonywać zmian w księgach stanu cywilnego. W sytuacji, gdy któraś ze stron nie zgadza się z postanowieniem sądu okręgowego, przysługuje jej apelacja, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem. Jednakże w razie prawomocnego uznania przez sąd polski zagranicznego wyroku orzekającego: rozwód, unieważnienie małżeństwa albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, niemożliwe jest wniesienie apelacji bądź skargi o wznowienie postępowania, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła wcześniej nowy związek małżeński.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: wyrok, rozwód

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.