Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dokumenty wymagane do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

5 lipca 2011 Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło informację dotyczącą dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w dniu 24 września 2011 r.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców   (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) zmieniły się zasady składania dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Powinny one zawierać m.in. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Dodatkowo, zniesiony został obowiązek przedkładania, wraz ze zgłoszeniami składanymi od dnia 1 lipca 2011 r., informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

R E K L A M A

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zatem zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (zwykłe ksero),
  5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (może być samodzielnie wydrukowane potwierdzenie przelewu),
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).  

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną mają być składane od dnia 1 lipca 2011 r. Termin do złożenia zgłoszenia upływa w dniu 10 sierpnia 2011 r. i nie podlega przywróceniu.

 

Źródło: ms.gov.pl


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 24.07.2011 00:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo, Młody Prawnik, Prawo
Słowa kluczowe: aplikacja notarialna, aplikacja adwokacka, aplikacja radcowska, aplikant, prawnik, ministerstwo sprawiedliwości, wpis na aplikację

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.