Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dokumenty wymagane do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

5 lipca 2011 Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło informację dotyczącą dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w dniu 24 września 2011 r.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców   (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) zmieniły się zasady składania dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Powinny one zawierać m.in. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Dodatkowo, zniesiony został obowiązek przedkładania, wraz ze zgłoszeniami składanymi od dnia 1 lipca 2011 r., informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

R E K L A M A

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zatem zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (zwykłe ksero),
  5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny (może być samodzielnie wydrukowane potwierdzenie przelewu),
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).  

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną mają być składane od dnia 1 lipca 2011 r. Termin do złożenia zgłoszenia upływa w dniu 10 sierpnia 2011 r. i nie podlega przywróceniu.

 

Źródło: ms.gov.pl


Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania
Data: 24.07.2011 00:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo, Młody Prawnik
Słowa kluczowe: aplikacja notarialna, aplikacja adwokacka, aplikacja radcowska, aplikant, prawnik, ministerstwo sprawiedliwości, wpis na aplikację

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.