Jesteś tutaj:
Prawo
17.04.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Prewencja rentowa

Niewiele osób wie, że ZUS oprócz tego, że pobiera składki na ubezpieczenia społeczne i wypłaca emerytury oraz renty zajmuje się również tzw. prewencją rentową. Obejmuje ona rehabilitację leczniczą, badania i analizy przyczyny niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne. Generalnie ma to służyć zapobieganiu występowania niezdolności do pracy oraz przywracaniu zdolności do pracy, co ma w pewien sposób ograniczać pobieranie świadczeń rentowych. Kwestie związane z prewencją rentową reguluje Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585, ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2001r., Nr 131 poz. 1457).

Rehabilitacja lecznicza

W ramach prewencji rentowej prowadzona jest rehabilitacja lecznicza. Rehabilitacją tą objęte są osoby, które z powodu choroby zagrożone są całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Rehabilitacja lecznicza jest skierowana do osób czasowo niezdolnych, pobierających zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Z tej formy nie mogą więc skorzystać emeryci ani osoby mające stałą rentę.

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne. Ośrodki te wybierane są w drodze konkursu ofert, ogłaszanego przez ZUS. Warto wiedzieć, że Zakład posiada umowy z ponad 100 sanatoriami i są to bardzo atrakcyjne uzdrowiska takie jak Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Sopot. Augustów, Busko Zdrój, Polanica, Lądek, Muszyna i wiele innych. Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. I tak ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

1) w systemie stacjonarnym

 - w schorzeniach narządu ruchu, w tym w ramach programu pilotażowego we wczesnych stanach pourazowych (np. złamanie reki, czy nogi, urazy kręgosłupa),

- w schorzeniach układu krążenia (np. choroba wieńcowa czy przebyty zawał),

- w schorzeniach układu oddechowego (np. astma),

- w schorzeniach psychosomatycznych (np. wrzody żołądka czy nerwica),

- w schorzeniach onkologicznych po operacjach gruczołu piersiowego,

2) w systemie ambulatoryjnym

- w schorzeniach narządu ruchu,

- w schorzeniach układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

 

Skierowanie na rehabilitację leczniczą

Należy pamiętać, że podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie albo podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego czy podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, nr PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przy podjęciu decyzji lekarz ZUS bierze pod uwagę stan zdrowia, wiek, płeć, zawód, charakter wykonywanej pracy, stopień przystosowania organizmu do funkcjonowania w pracy, bądź w domu oraz dotychczasowe leczenie. Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego z datą i miejscem rehabilitacji. Warto wiedzieć, że na takie skierowanie czeka się krócej niż na skierowanie do sanatorium z NFZ – średnio jeden miesiąc, maksymalnie dwa.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.