Jesteś tutaj:
Prawo
23.03.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów

W dniu 12 mara 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca w szczególności ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zmiana art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1, które stanowią o obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy. Obowiązek ten – w myśl znowelizowanych przepisów dotyczy tylko tych wprowadzających pojazdy, którzy wydają karty pojazdów. Natomiast pozostali wprowadzający pojazdy, w związku ze zmianą art. 12 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie SA obowiązani do zapewnienia sieci, jak również nie są uprawnieni do jej zapewnienia.
W stosunku do powyższej zmiany – ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie zawiera przepisu przejściowego. Oznacza to, że wprowadzający pojazdy, którzy nie wydają karty pojazdu utracili wraz z dniem 12 marca 2010 roku możliwość zapewnienia sieci, a w rezultacie możliwość składania oświadczenia o zapewnieniu sieci. Wejście w życie tych przepisów oddziałuje na sytuację prawną nie tylko wprowadzających pojazd, jako podmiotów, które zapewniają lub nie zapewniają sieci zbierania pojazdów, ale również na sytuację prawną nabywców pojazdów, którzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Praw o ruchu drogowym – są zobligowani do przestawienia określonych dokumentów przy rejestracji pojazdu. Zważywszy na ochronę praw podmiotów, które nabyły pojazd przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uzyskały wymagane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów dokumenty, należy stwierdzić, że w związku z określeniem nowych warunków w zakresie obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeśli wprowadzający pojazd, który nie był wydającym kartę pojazdu i mógł skorzystać z możliwości zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wydał oświadczenie o zapewnieniu sieci, bądź fakturę zawierającą takie oświadczenie – przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 12 marca 2010 r., wówczas to oświadczenie może być uznawane jako dokument wymagany do rejestracji pojazdów – w związku z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nawet jeśli pojazd jest rejestrowany po dnu 12 marca 2010 r.
 
Ponadto, w myśl art. 77 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, producent lub importer nowych pojazdów jest zobowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Określony w tym przepisie obowiązek wydania karty pojazdu dotyczy także przedsiębiorców, wprowadzających nowe pojazdy samochodowe do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. W związku z powyższym – obowiązek zapewnienia sieci dotyczy także przedsiębiorców, wydających karty pojazdów i wprowadzających nowe pojazdy samochodowe do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 
Możliwa jest także sytuacja, w której nowy pojazd samochodowy został sprowadzony na użytek własny przez przedsiębiorcę wydającego karty pojazdu i tenże przedsiębiorca składa wniosek o zarejestrowanie pojazdu. Nie występuje wówczas przesłanka z art. 77 ust. 1 ww. ustawy o prowadzeniu pojazdu do obrotu handlowego i dla takiego pojazdu stosownie do art. 77 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdy na terytorium RP. Niezależnie od tego wprowadzający jest zobowiązany do zapewnienia sieci i możliwe jest wówczas zarejestrowanie takiego pojazdu na podstawie wydanego przez niego oświadczenia o podleganiu takiemu obowiązkowi.
 
Podsumowując, jeśli wprowadzający pojazd, który nie był wydającym karte pojazdu i mógł skorzystać z możliwości zapewnienia sieci zbieranych pojazdów, wydał oświadczenie o zapewnieniu sieci, bądź fakturę zawierającą takie oświadczenie – przed dniem 12 marca 2010 roku, to wówczas oświadczenie może być uznawane jako dokument wymagany do rejestracji pojazdu, nawet jeśli pojazd jest rejestrowany po tym dniu.
 

www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.