Jesteś tutaj:
Prawo
24.07.2012 - Zespół portalu sPrawnik.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na każdym studencie, bez względu na tryb studiów czy typ uczelni. Główne zasady dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu studentów odnajdziemy w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązujące przepisy wskazują także kolejność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia.

Podmiotem zobligowanym do zgłoszenia ubezpieczenia w przypadku zatrudnienia studenta na umowę o pracę jest pracodawca. W przypadku zaś zawarcia ze studentem lub uczniem (w każdym wypadku nie później niż do ukończenia przezeń 26. roku życia) umowy o dzieło i umowy-zlecenia nie odprowadza się do ZUS żadnych składek. Natomiast w sytuacji prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zobowiązanym jest student.

W drugiej kolejności konieczność zgłoszenia studenta (nie później niż do osiągnięcia przez niego 26. roku życia) do ubezpieczenia spoczywa na rodzicach, jednak tylko w przypadku braku umowy o pracę studenta lub prowadzenia przezeń własnej działalności gospodarczej. Wówczas rodzice zgłaszają dziecko do swojego ubezpieczenia.Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia może również spoczywać na uczelni w sytuacji, gdy:
- student ukończył 26-ty rok życia,
- nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.Powyższe zobowiązanie uczelni powstaje po immatrykulacji, z momentem złożenia przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.Wskazana kolejność zgłoszeń do ubezpieczenia nie oznacza wszakże niemożności dodatkowego ubezpieczenia komercyjnego, np. od nieszczęśliwych wypadków.Z punktu widzenia studenta niezwykle istotne jest brzmienie art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.


Dodatkowo w przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. W takim przypadku, aby nadal podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego należy: zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, podjąć pracę, ubezpieczyć się dobrowolnie lub zostać objętym ubezpieczeniem osoby pracującej.


Warto również zaznaczyć, że studenci pochodzący z krajów UE mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy obywatele, którzy są ubezpieczeni. W przypadku osób zamierzających rozpocząć studia w Polsce, a pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej, przewidziana została możliwość podpisania umowy o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego (ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o tym, że dana osoba ma status studenta. Wówczas składki ubezpieczeniowe wnosi się do NFZ. W przypadku zaś polskich studentów zamierzających podjąć naukę w innym państwie członkowskim UE należy wyrobić w odpowiednim oddziale NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która upoważnia do świadczeń zdrowotnych.
 

Autor/Źródło: Zespół portalu sPrawnik.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.