Jesteś tutaj:
Prawo
01.02.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Zatrudnienie niani, czyli jak legalnie zatrudnić opiekunkę do dziecka?

Każdy rodzic wie, że znalezienie dobrej opiekunki do dziecka nie jest łatwe. Jeśli więc uda się znaleźć taką zaufaną osobę warto postarać się, aby praca była korzystna dla obu stron a w szczególności zapewnić niani jak najlepsze warunki zatrudnienia.

Kto może być nianią?
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. ustawa żłobkowa - Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235 ze zm.) nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie specjalnej umowy o świadczenie usług, czyli umowy uaktywniającejNiania nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Nie istnieją też żadne ograniczenia dotyczące pokrewieństwa między nianią a dzieckiem oprócz tego, że nie może być jeden z rodziców dziecka . Może to być więc zarówno osoba obca dla dziecka jak i ktoś z rodziny.

Strony umowy o świadczenie usług
Umowa uaktywniająca jest zawierana pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. W przypadku, gdy dziecko wychowuje dwoje rodziców, jeden z nich sam nie może zawrzeć takiej umowy. W przeciwnym wypadku ZUS nie będzie opłacał składek. Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Forma i treść umowy uaktywniającej

Umowa o świadczenie usług musi być zawarta w formie pisemnej. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta powinna w szczególności określać strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,    czas, na jaki została ona zawarta, warunki i sposób zmiany, a także sposób jej rozwiązania. Umowa może być zawarta w celu opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-go tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3-ci rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4-ty rok życia.

Ubezpieczenie niani

Niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolne dla niej jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Za nianię nie opłaca się składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.