Jesteś tutaj:
Prawo
04.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Przygotowywana przez posłów ustawa ma stworzyć nauczycielom możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Z ustawą zapoznał się już rząd. W dniu 19 lutego rząd przesłał do obu komisji sejmowych, które zajmują się opracowaniem projektu ustawy, własne stanowisko w sprawie przygotowywanych przepisów. Rząd wyraził poparcie dla przygotowywanej ustawy i tak samo jak posłowie chce, by rozwiązania zaproponowane w projekcie miały charakter przejściowy, a uprawnienia nauczycieli charakter wygasający.
Projekt przewiduje coroczne - począwszy od 2009 roku - wydłużanie wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego o 3 miesiące dla kobiet i 6 miesięcy dla mężczyzn, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego - 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn, co będzie miało miejsce w 2029 roku. Po tej dacie proponowane uprawnienia wygasną. Świadczenie kompensacyjne przysługiwać będzie nauczycielom jedynie do czasu przejścia na emeryturę. Nauczycielom, którzy nabędą prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie będą przysługiwały rekompensaty. Analogiczne zasady zostały wprowadzone w przypadku emerytur pomostowych.
 
W dokumencie przesłanym posłom rząd powziął wątpliwości wobec niektórych zapisów projektowanej ustawy. Najwięcej zastrzeżeń jest do art. 2 projektu. W opinii rządu w artykule tym nie zdefiniowano pojęcia „obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w ramowych planach nauczania", a wyjaśnienie tego pojęcia będzie miało kluczowe znaczenie dla rozstrzygania przez ZUS czy nauczyciel w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia prowadził „obowiązkowe zajęcia edukacyjne". Rząd nie ma jasności stosowania tego przepisu wobec nauczycieli, którym obniżono obowiązkowy wymiar zajęć. Dotyczy to nauczyciela, któremu powierzono np. stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze. Zwrócono również uwagę na to, że z kręgu osób uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wyłączeni zostali nauczyciele religii oraz etyki, ponieważ przedmiotów tych w obowiązującym stanie prawnym nie zalicza się do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
W obecnym brzemieniu art. 2 nie uwzględnia faktu, że z powodu utrzymującego się od lat niżu demograficznego większość nauczycieli zdobyła kwalifikacje do nauczania różnych przedmiotów i prowadzenia różnego rodzaju zajęć, a przepis ten nie określa, czy takie osoby będą uprawnione do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i pod jakimi warunkami. Rząd nie jest przekonany do pomysłu objęcia projektowaną ustawą nauczycieli przedszkoli niepublicznych, którym dotychczas nie przysługiwała wcześniejsza emerytura na podstawie Karty Nauczyciela.
 
Rząd dostrzegł także potrzebę zmian w art. 4 projektu, który określił warunki uzyskania świadczenia, ponieważ w obecnym kształcie umożliwiają one przyznanie świadczenia osobie, która nie rozwiązała umowy pracy ze szkołą. Według rządu, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego powinno ustać z dniem poprzedzającym osiągnięcie wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Nad rządowymi uwagami debatowano już w podkomisjach, a z wnioskami z obrad zapoznają się członkowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To jednak, czy w i jakim stopniu zostaną uwzględnione uwagi rządu, zależeć będzie wyłącznie od posłów.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: nauczyciel

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.