Jesteś tutaj:
07.04.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zwrotu nadpłaconych podatków dokonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego, pod warunkiem, że nie są zaliczane na bieżące lub zaległe zobowiązania podatkowe lub na wniosek podatnika na przyszłe zobowiązania podatkowe - w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Przypominamy, że za dzień złożenia zeznania uważa się datę nadania w polskiej placówce operatora publicznego lub datę złożenia w urzędzie skarbowym. Powyższe zasady mają zastosowanie do zeznań rzetelnych, wypełnionych zgodnie z ustalonymi wymogami i nie zawierających błędów oraz oczywistych omyłek.

Natomiast w przypadku skorygowania zeznania podatkowego, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania przez podatnika. Warto wiedzieć o tym, że nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, a w przypadku ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot. W sprawach zaliczenia nadpłat na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Zgodnie z art. 77b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zwrot nadpłaty następuje w jednej z dwóch form:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,
 • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba, że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, jeżeli został on podany przez niego na zgłoszeniu identyfikacyjnym / aktualizacyjnym - część B.7 na formularzu NIP-3 lub NIP-1.

 

 

Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy realizuje:

 • w formie przekazu pocztowego lub
 • wypłaty z kasy urzędu skarbowego lub z kasy banku lub innej instytucji, z którą urząd skarbowy zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej.

Z kolei nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. Podatnik, który nie jest zobligowany do posiadania rachunku bankowego, w tym nie prowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych, ma prawo wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku między bezgotówkową, a gotówkową.

Przed zwrotem nadpłaty podatnik powinien wskazać, czy zwrot ma być dokonany w kasie, na rachunek bankowy czy też przekazem pocztowym. W przypadku:

 • zwrotu przekazem pocztowym - nadpłata pomniejszana jest o koszty jej zwrotu,
 • zwrotu w kasie urzędu / banku - konieczne jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
 • zwrotu na rachunek bankowy podatnika - konieczne jest złożenie informacji na druku NIP o aktualnym numerze rachunku bankowego.


www.SerwisPrawa.pl 
 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.